Văn hóa xã hội

Ba Đình phải là quận đi đầu trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Ngày đăng 20/01/2021 | 14:06

Ngày 20-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động thi đua năm 2021 của quận Ba Đình.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 của quận Ba Đình cho biết, quận đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thành công Đại hội 56 tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025 - là đại hội điểm tổ chức Đảng trên cơ sở của Đảng bộ thành phố Hà Nội.  Trong điều kiện dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của kinh tế, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của quận đều được hoàn thành và hoàn thành vượt mức...
Trong đó, các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực đã góp phần giúp quận thực hiện tốt các nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đặc biệt là bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 
Năm 2021, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ đề công năm 2021 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; phương châm công tác của Quận: “Đoàn kết, hành động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; phong trào thi đua yêu nước quận Ba Đình hướng đến các mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021…
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua yêu nước của quận Ba Đình trong thời gian qua, đồng thời khẳng định những kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của Thủ đô.
Bước sang năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị quận Ba Đình phải đặt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là luôn luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cơ quan và các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu quận Ba Đình cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu quận Ba Đình cần có giải pháp quản lý tốt trật tự đô thị; duy trì tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. “Ba Đình phải là quận đi đầu trong việc xây dựng nếp sống văn hoá người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.
Nhấn mạnh phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là động lực mạnh mẽ để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng chí Chu Ngọc Anh cho rằng quận Ba Đình cần chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ, coi trọng việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể quần chúng, đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, có kết quả thiết thực.
Ngoài ra, quận Ba Đình cần tiếp tục thực hiện tốt, sâu rộng phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, nội dung phong trào thi đua cần gắn chặt với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận và các đơn vị thuộc quận. Trên cơ sở đó kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong các cấp, các ngành, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, trong nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao.
Nhân dịp này, quận Ba Đình đã tổ chức khen thưởng cho 53 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2020.

                                                                                                                                                   Tuyết Thanh