Văn hóa xã hội

Hội nghị sơ kết công tác Dân số - KHHGĐ quý I/2016
Ngày đăng 17/04/2016 | 09:05

Chiều ngày 12/4, Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ quận Ba Đình tổ chức hội nghị sơ kết công tác DS-KHHGĐ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016.

Đ/c Nguyễn Quang Trung – Ủy viên thường vụ - Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ quận chủ trì hội nghị.  

Trong quý I/2016, Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ quận và phường đã thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về Dân số - KHHGĐ. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; đã phát hành hơn 400 bản tin dân số, cấp phát hơn 2.000 tờ rơi, tờ gấp; cũng trong quý I, Ban chỉ đạo đã tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số cho 2.862 phụ nữ trong đó có 1.584 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, 14/14 phường đã hoàn thành tôt chiến dịch…Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân số - KHHGĐ quý II/2016, Ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân nghiêm túc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về công tác Dân số - KHHGĐ; phấn đấu tỷ lệ sàng lọc trước trước sinh đạt 78%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 85%, tỷ nguười sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 79,5%..;phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, nhân dân tích cực tham gia, đẩy nhanh xã hội hóa công tác Dân số - KHHGĐ; tổ chức tập huấn về chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho cộng tác viên dân số; tổ chức các hoạt động cao điểm khám, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận…   

Phát biểu tại hội nghị đ/c Nguyễn Quang Trung đã đánh giá cao những kết quả mà Ban chỉ đạo Dân số - KHHGĐ quận, phường đã đạt được trong quý I/2016; đồng thời, đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo Dân số - KHHGĐ các cấp, các phòng, ngành, các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp, tổ chức tuyên truyền, truyền thông, nói chuyện chuyên đề về Dân số - KHHGĐ, tập trung triển khai, quán triệt các văn bản, chỉ thị của nhà nước về công tác Dân số - KHHGĐ.

Phòng VHTT