các đơn vị hiệp quản

Ngân hàng CSXH Gia Lâm: Tăng cường hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện
Ngày đăng 21/03/2020 | 06:27  | View count: 405

Thực hiện chỉ thị 40 CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong năm 2020 UBND Huyện đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập trung hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng được giao; đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng vốn vay và nhân rộng các mô hình vay vốn sản xuất kinh doanh hiệu quả, các cá nhân điển hình vượt nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi; không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng tín dụng, kiểm soát tốt nợ đến hạn trên địa bàn.

           Nhằm tăng cường nguồn lực tài chính, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện tranh thủ nguồn vốn từ Thành phố, tham mưu UBND huyện bổ sung nguồn vốn ủy thác tại địa phương, đáp ứng nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách xã hội đồng thời quản lý và sử dụng các nguồn vốn cho vay đạt hiệu quả, an toàn, góp phần thoát nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của Huyện.

           Ngân hàng CSXH huyện đã tham mưu cho UBND huyện ra văn bản số 381/UBND-NHCSXH về việc tăng cường thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Theo đó, NHCSXH huyện phối kết hợp cùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn UBND xã, thị trấn định kỳ bổ sung hộ cận nghèo sớm triển khai cho vay ngay từ đầu năm 2020; hướng dẫn xây dựng nhu cầu kế hoạch vốn cho vay hộ cận nghèo, thoát nghèo và cho vay giải quyết việc làm; tham mưu cho vay chương  trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 

Ngân hàng CSXH Gia Lâm xuống các Điểm giao dịch tại các xã, thị trấn thực hiện giao dịch

Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với chính quyền xã, thị trấn rà soát tổng hợp nhu cầu vay vốn phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp, lựa chọn cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, khuyến công, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội

          Ngay từ đầu quý 1, UBND huyện đã bố trí nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm, cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát. Đến năm 2020 tổng nguồn vốn UBND huyện đã chuyển sang Ngân hàng CSXH huyện đạt 8 tỷ 477 triệu đồng, nâng tổng dư nợ tại Ngân hàng CSXH huyện đạt 350 tỷ đồng.

          UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc rà soát người khuyết tật, cơ sở sản xuất kinh doanh có người khuyết tật, người sau cai nghiện, đối tượng mại dâm hoàn lương có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn; Các Hội đoàn thể nhận ủy thác tăng cường giám sát, hỗ trợ các Điểm giao dịch tại xã, thị trấn nhằm đảm bảo an toàn, tiện lợi cho người dân đến giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội./.

Ngân hàng CSXH Gia Lâm

 

hệ thống chính trị