văn bản chỉ đạo của huyện ủy

Hướng dẫn cách ly y tế để phòng chống đại dịch Covid-19

Ngày đăng 13/03/2020 | 01:43 PM
Tải Hướng dẫn về tại đây!

Thông báo tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua hình thức thi tuyển cơ quan Huyện ủy Gia Lâm

Ngày đăng 03/04/2018 | 08:40 AM
1. Tải Thông báo của Huyện ủy Gia Lâm tại đây! 2. Tải Thông báo của Thành ủy Hà Nội tại...

Hướng dẫn số 05-HD/HU ngày 27/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày đăng 05/12/2017 | 08:49 AM
Tải về Hướng dẫn!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới