Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 2: Xử lí đơn thư (TTHC mức độ 1) Mức độ 2 Cấp quận Thanh tra
2 Thủ tục 3: Giải quyết khiếu nại lần đầu (TTHC mức độ 1) Mức độ 2 Cấp quận Thanh tra
3 Thủ tục 4: Giải quyết khiếu nại lần 2 (TTHC mức độ 1) Mức độ 2 Cấp quận Thanh tra
4 Thủ tục 5: Giải quyết tố cáo (TTHC mức độ 1) Mức độ 2 Cấp quận Thanh tra
5 Thủ tục 2: Đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm Mức độ 2 Cấp phường Nội vụ
6 Thủ tục 1: Cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo cho điểm, nhóm tin lành chưa được công nhận Mức độ 2 Cấp phường Nội vụ
7 Thủ tục 1: Thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Mức độ 2 Cấp phường Giáo dục - đào tạo
8 Thủ tục 2: Sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Mức độ 2 Cấp phường Giáo dục - đào tạo
9 Thủ tục 3: Giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Mức độ 2 Cấp phường Giáo dục - đào tạo
10 Tên thủ tục 4: Xác nhận đơn xin cấp giấy phép hành nghề dạy học. Mức độ 2 Cấp phường Giáo dục - đào tạo
11 Tên thủ tục 5: Xác nhận đơn xin giấy phép hành nghề ôn luyện thi Mức độ 2 Cấp phường Giáo dục - đào tạo
12 Thủ tục 1: Tiếp công dân Mức độ 2 Cấp phường Thanh tra
13 Thủ tục 2: Xử lý đơn Mức độ 2 Cấp phường Thanh tra
14 Thủ tục 3: Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Cấp phường Thanh tra
15 Thủ tục 4: Giải quyết tố cáo Mức độ 2 Cấp phường Thanh tra
16 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Mức độ 2 Cấp phường Y tế
17 Thủ tục 2: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
18 Thủ tục 3: Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995. Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
19 Thủ tục 1: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
20 Thủ tục 4: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội