cải cách hành chính - tổ chức

Thường trực Quận ủy Hoàng Mai công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ
Ngày đăng 30/07/2019 | 11:26  | View count: 1149

Sáng 29/7/2019, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Nguyễn Minh Tâm chủ trì Lễ công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ. Cùng dự có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội phường Hoàng Liệt, phường Yên Sở, cùng các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới

     Căn cứ vào Điều lệ Đảng; các Quyết định hiện hành, Quận ủy Hoàng Mai công bố 3 Quyết định về công tác cán bộ:

     Tại Quyết định số 2858-QĐ/QU, ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ quận ủy quyết định: đồng chí Nguyễn Xuân Chinh - QUV - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận thôi giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận; điều động đến nhận công tác tại phường Hoàng Liệt, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt, nhiệm kỳ 2015-2020.

     Tại Quyết định số 3700/QĐ-UBND, ngày 26/7/2019 của UBND quận Hoàng Mai quyết định: Điều động ông Trần Huy Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt đến nhận công tác tại Trung tâm phát triển Quỹ đất Quận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai kể từ ngày 26/7/2019.

     Tại Quyết định số 2859-QĐ/QU, ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Quyết định: Chỉ định đồng chí Nguyễn Minh Căn - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Yên Sở, nhiệm kỳ 2015-2020.

     Phát biểu tại lễ công bố và trao Quyết định, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Nguyễn Minh Tâm khẳng định công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ là việc làm thường xuyên của Quận, qua đó giúp các cán bộ, đảng viên trải qua nhiều cương vị công tác, trau dồi bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng chí mong muốn trên cương vị mới các đồng chí được bổ nhiệm, phân cô