chỉ đạo huyện ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Kết luận của đồng chí Trần Quý Thái - PCT UBND quận Hoàng Mai tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 03/7/2019
Ngày đăng 15/07/2019 | 18:32  | View count: 343

Chi tiết xem tại đây