Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày đăng 03/08/2019 | 13:52  | View count: 136

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được lãnh đạo UBND Quận phê duyệt ký ban hành trong ngày 30/7/2019

Chi tiết xem tại đây

chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND

Thông báo