ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy với các đơn vị năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Ngày đăng 21/01/2019 | 10:09  | View count: 270

Chiều ngày 11/1/2019, tại Ban Chỉ huy quân sự Quận, quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy với các đơn vị năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

     Về dự Hội nghị, có đồng chí Vi Tư Liệu - Trưởng phòng Đoàn Thể, Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Kim Hoàng - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; đồng chí Bùi Thanh Mai - Chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội theo dõi phụ trách công tác dân vận Quận; đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Long - UVTV, Chỉ huy trưởng BCH Quận sự Quận; đồng chí Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Công an Quận; đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị UBND Quận, Quân sự Quận, Trung tâm Y tế Quận, Ngân hàng chính sách xã hội Quận, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội Quận và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn Quận.

     Năm 2018, chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy với UBND Quận, BCH Công an Quận, BCH Quân sự Quận, Trung tâm Y tế Quận, Ngân hàng chính sách xã hội Quận, các đoàn thể chính trị xã hội Quận và các đơn vị đóng quân trên địa bàn Quận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung phối hợp đã bám sát chỉ đạo của Quận và các nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành. Đồng thời đã đề ra nhiệm vụ, tiến độ thời gian, đơn vị phụ trách cụ thể. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận: Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận, Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác thanh niên, Nghị quyết 20-NQ/TW, Chỉ Thị 30-CT/TW; triển khai nghiêm túc quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức 6 cuộc kiểm tra, khảo sát nắm bắt tình hình hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như làm rõ những kết quả đạt được, chưa được; trên cơ sở đó đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện công tác dân vận trong thời gian tiếp theo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân.

     Trên tinh thần ký kết, phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy với các đơn vị đã góp phần tạo sự ổn định, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội Quận thời gian qua. Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu của quận đạt 34.582 tỷ đồng, tăng 13,69% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận ước đạt 7.094,2 tỷ đồng bằng 100% dự toán Thành phố giao và HĐND Quận quyết nghị. Tổng chi ngân sách đạt 2.278 tỷ đồng bằng 95% dự toán. Các đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách với tổng kinh phí 20,7 tỷ đồng, đời sống nhân dân trên địa bàn ngày càng được cải thiện. Khám, chữa bệnh và điều trị an toàn cho 64.422 lượt người (đạt 100,5% kế hoạch); tạo việc làm mới cho 5.735 người lao động (đạt 102% kế hoạch năm); giảm 50 hộ nghèo đạt 200% kế hoạch. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2018, được Thành phố tặng bằng khen. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được đảm bảo, không xảy ra vụ việc biểu tình, tập trung đông người trái pháp luật. Hoạt động phối hợp công tác dân vận ngày càng đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu và đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ sở, đơn vị và của Quận. Phong trào thi đua  Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đã phát huy hiệu quả. Công tác dân vận trong giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó, phức tạp, góp phần nâng cao ý thức nhân dân.

     Tại hội nghị, đại biểu các đơn vị đã phát biểu tham luận phân tích làm rõ thêm những kết quả, hạn chế trong thực hiện công tác phối hợp năm 2018, nhất là thực hiện chủ đề năm Dân vận chính quyền”, “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hệ thống chính trị”. Rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện công tác phối hợp trong thời gian tới, cũng như thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm phối hợp thực hiện công tác năm 2019, đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới.

     Qua tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy với các đơn vị năm 2018, Quận đã tổ chức khen thưởng cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc. Đồng thời các đoàn thể chính trị xã hội Quận và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tiếp tục ký kết chương trình phối hợp năm 2019.

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp thực hiện của các đơn vị năm 2018. Để công tác phối hợp thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung như: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm công tác dân vận chính quyền”, “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hệ thống chính trị”. Vì vậy, trên cơ sở thực hiện nội dung chương trình phối hợp đã ký giữa các đơn vị giai đoạn 2015-2020, các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Phối hợp nâng cao chất lượng trong việc nắm bắt, dự báo, trao đổi, phản ánh tình hình nhân dân trên các lĩnh vực, cũng như tham mưu, giải quyết hiệu quả hoạt động khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” trên địa bàn. Phối hợp trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai công tác dân vận liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các ngành. Phối hợp vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua “Dân vận khéo” để nhân rộng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy

tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp năm 2018

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận