ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Thường trực Quận ủy Hoàng Mai công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ
Ngày đăng 21/08/2019 | 08:37  | View count: 476

Ngày 19/8/2019, tại Đảng ủy phường Định Công, Thường trực Quận ủy công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ. Cùng dự có các đồng chí UVTV - Trưởng các Ban xây dựng đảng Quận ủy, TTBDCT và các đoàn thể CT-XH Quận; các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới

     Theo đó, tại Quyết định số 2888-QĐ/QU, QĐ 2889-QĐ/QU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai quyết định: Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy phường Định Công thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Định Công điều động, phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hoàng Mai.

     Điều động, phân công đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Định Công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Định Công nhiệm kỳ 2015-2020.

     Phát biểu tại lễ công bố và trao Quyết định, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Nguyễn Minh Tâm mong muốn trên cương vị mới các đồng chí được bổ nhiệm, phân công tiếp tục phát huy năng lực bản thân, đoàn kết gắn bó, gương mẫu trong việc tập hợp đội ngũ cán bộ, nắm bắt nhanh công việc mới được phân công để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói riêng và của Quận Hoàng Mai nói chung./.