thông báo

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án nhà hội họp khu dân cư số 13 phường Mai Động
Ngày đăng 28/05/2019 | 10:59  | View count: 1390

Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai thông báo mời thầu

     Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

     Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai.

     Điện thoại: 0436421821.

     Tên gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

     Tên Dự án: Nhà hội họp khu dân cư số 13 phường Mai Động.

     Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách quận Hoàng Mai.

     Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: 200 ngày.

     Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi. Chọn nhà thầu trong nước.

     Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu qua mạng.

     Thời gian bán HSDT: Từ Ngày 23/5/2019 đến ngày 03/6/2019.

     Địa điểm: website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

     Thời điểm mở thầu: 9h 00 ngày 03/6/2019.

     Địa điểm: website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận