thông báo

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề cho cán bộ, đoàn viên công đoàn quận Hoàng Mai năm 2019

Ngày đăng 28/05/2019 | 03:57 PM  | View count: 593
Chi tiết xem tại đây

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án nhà hội họp khu dân cư số 13 phường Mai Động

Ngày đăng 28/05/2019 | 10:59 AM  | View count: 764
Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai; Ban quản lý dự án đầu tư...

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng cải tạo, nâng cấp cụm đường ngõ phường Trần Phú

Ngày đăng 22/05/2019 | 04:30 PM  | View count: 542
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng Cải tạo, nâng cấp cụm đường ngõ phường Thanh Trì

Ngày đăng 22/05/2019 | 03:18 PM  | View count: 520
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo tuyển sinh lớp chạm bạc năm 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 10:32 AM  | View count: 461
Chi tiết xem tại đây

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp cụm đường ngõ phường Giáp Bát

Ngày đăng 15/05/2019 | 04:48 PM  | View count: 510
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Phân công lịch trực, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 năm 2019

Ngày đăng 25/04/2019 | 10:07 AM  | View count: 632
Chi tiết xem tại đây

Thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án cải tạo trạm Y tế phường Hoàng Liệt

Ngày đăng 11/04/2019 | 11:26 AM  | View count: 551
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu thiết bị giáo dục dự án xây dựng trường Tiểu học Mai Động (tại cơ sở cũ trường THCS)

Ngày đăng 08/04/2019 | 02:04 PM  | View count: 499
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu thiết bị giáo dục dự án xây dựng trường Mầm non Mai Động

Ngày đăng 08/04/2019 | 02:01 PM  | View count: 488
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án cải tạo trạm y tế phường Lĩnh Nam

Ngày đăng 05/04/2019 | 04:02 PM  | View count: 472
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng dự án đầu tư sân chơi và đồ chơi ngoài trời trường Mầm non Vĩnh Hưng

Ngày đăng 05/04/2019 | 04:00 PM  | View count: 429
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận