Xây dựng - Quản lý đô thị

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 22/05/2019 | 14:13  | View count: 1198

Những năm qua, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp Ủy Đảng đã tập trung chi đạo tổ chức thực hiện bằng nhiều chủ trương, biện pháp, bên cạnh đó mặt trận phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng năm ATGT - VMĐT được các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng khởi sắc hơn

     Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và khắc phục những hạn chế, tồn tại trên địa bàn Quận tạo sự đồng thuận của các cấp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận, ngày 08/5/2019, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành kế hoạch số 152/KH-UBND về thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm của các cấp Ủy đảng, Chính quyền, Đoàn thể và nhân dân trên địa bàn quận về công tác đảm bảo trật tự  mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông (ATGT), Vệ sinh môi trường (VSMT); triển khai đồng bộ các giải pháp ATGT, VSMT, TTĐT giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, tăng cường đôn đốc, kiểm tra xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, đẩy mạnh  ra quân dỡ bỏ biển quảng cáo trái phép, bóc xóa quảng cáo rao vặt, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè; góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai những giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn, nhanh chóng khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

     Mặt trận Tổ quốc và các tồ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và của Thành phố về quản lý đô thị, gắn với triển khai tốt các phong trào: ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Người tốt - việc tôt”; duy trì nền nếp công tác vệ sinh tại các tuyến đường, tuyến phố; xây dựng các mô hình tuyến phố tự quản. Phát huy vai trò giám sát cộng đồng đối với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc thực hiện pháp luật và các quy định của Thành phố.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận