Xây dựng - Quản lý đô thị

Quy hoạch xây dựng trường THCS Thịnh Liệt
Ngày đăng 18/11/2014 | 00:00  | View count: 555

- Tên dự án đầu tư xây dựng: Trường THCS Thịnh Liệt
- Giấy phép quy hoạch số 3614/GPQH
- Địa điểm xây dựng: ô đất ký hiệu B6/TH2 thuộc quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai tỷ lệ 1/2000, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai,Hà Nội
- Tổng diện tích đất nghiên cứu: 9.639 m2, trong đó: diện tích đất nằm trong chỉ giới mở đường khoảng 2.310 m2; diện tích đất xây dựng khoảng 7.329 m2
- Diện tích đất xây dựng khoảng 2.676 m2
- Mật độ xây dựng khoảng 36,5%
- Tầng cao công trình: 01-04 tầng
- Quy mô: 28 lớp học (1200 học sinh)

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận