Xây dựng - Quản lý đô thị

Tình hình thực hiện công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị và xử lý siêu mỏng, siêu méo hai bên tuyến đường mới mở trên
Ngày đăng 15/01/2015 | 00:00  | View count: 2585

I. Khái quát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình và thuận lợi, khó khăn:
Quận Hoàng Mai được thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2004, trên cơ sở 5 phường thuộc quận Hai Bà Trưng và 9 xã thuộc huyện Thanh Trì với diện tích đất tự nhiên hơn 4.000 ha (trong đó có khoảng 1.000 ha đất ngoài bãi sông Hồng). Quận Hoàng Mai được xác định là của ngõ phía Nam nội đô của thủ đô Hà Nội. Quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai được UBND Thành phố phê duyệt năm 2005 (phần sử dụng đất và giao thông) và năm 2008 (phần hạ tầng kỹ thuật). Năm 2008 Thủ đô mở rộng địa giới hành chính do đó Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Sau khi Quyết định số 1259/QĐ-TTg có hiệu lực, quy hoạch chung Thủ đô có sự thay đổi và điều chỉnh so với Quyết định số 108/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trước đây. Trên cơ sở Nghị Quyết đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, Quận ủy Hoàng Mai đã thành lập 05 Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ trong đó có Chương trình số 04-CTr/QU "Đẩy mạnh xây dựng và quản lý quy hoạch; tăng cường quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai giai đoạn 2010-2015". Hàng năm UBND quận xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình đề ra.
Trong các năm qua, dưới sự chỉ đạo tập trung, tích cực của Thành phố, Quận ủy, HĐND, UBND Quận, công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị của quận Hoàng Mai đã có nhiều chuyển biến, đạt nhiều kết quả tích cực. Sau 10 năm xây dựng và trưởng thành, Quận Hoàng Mai đã ngày một phát triển, có tốc độ đô thị hóa tương đối nhanh, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và UBND Thành phố, nhiều dự án trọng điểm được tập trung đầu tư, góp phần từng bước hoàn chỉnh quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, dịch vụ, nâng cao đời sống cho nhân dân.
Bên cạnh đó, còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc do nguyên nhân chủ quan và khách quan như công tác thực hiện quy hoạch còn chậm, chưa có thiết kế đô thị, các văn bản quy định về đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng còn chồng chéo, chưa kịp thời... Chế độ, chính sách liên quan đến công tác GPMB không đồng bộ gây khó khăn cho công tác thực hiện các dự án đầu tư (nhất là đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật). Năng lực, trình độ của một số ít cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng, tiến độ dự án; ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước, chủ trương của Đảng của một số bộ phận nhân dân còn hạn chế. Một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm, xử lý không kịp thời. Một số vụ việc vi phạm về TTXD ở một số phường chậm được phát hiện, chưa được xử lý dứt điểm ngay từ đầu, làm phức tạp, khó khăn cho xử lý, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Tuyến đường vành đai 2 đi qua địa bàn quận Hoàng Mai chưa thực hiện GPMB, theo thống kê có khoảng 10 trường hợp nằm trong diện GPMB thuộc địa bàn phường Mai Động. Hiện nay, trên địa bàn Quận đang thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 trong đó đã cơ bản hoàn thành đoạn từ Cầu Đền Lừ đến đường Kim Đồng.
II. Tình hình thực hiện công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị và xử lý siêu mỏng, siêu méo hai bên tuyến đường 2,5 quận Hoàng Mai:
1. Tổng quan về tình hình thực hiện công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị và xử lý siêu mỏng, siêu méo hai bên tuyến đường 2,5 của quận Hoàng Mai:
Thực hiện Quyết định số 9382/QĐ-UB ngày 22/12/2004 của UBND Thành phố về việc thu hồi 55.148 m2 đất tại các phường Hoàng Văn Thụ, Tân Mai, Tương Mai, Giáp Bát thuộc quận Hoàng Mai để xây dựng tuyến đường nối tiếp từ khu Đề Lừ 2 đến đường Trương Định - Giáp Bát; và Quyết định số 81/2003/QĐ-UB ngày 11/7/2003 của UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết 2 bên tuyến đường đoạn nối tiếp từ khu Đền Lừ 2 đến đường Trương Định - Giáp Bát quận Hai Bà Trưng tỷ lệ 1/500. Xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trong quá trình thực hiện, UBND Quận đã chỉ đạo sát sao, cụ thể, giao trách nhiệm cho từng phòng ban, UBND các phường, các đơn vị có chức năng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quản lý đất đai, quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý nhà siêu mỏng, siêu méo… UBND quận đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và xử lý các công trình siêu mỏng, siêu méo nhất là trên tuyến đường 2,5. Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng và chỉnh trang đô thị trên tuyến đường 2,5 đạt được những kết quả nhất định như:
+ Công tác xử lý vi phạm đất đai đã được UBND các phường xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ động kiểm tra, rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai còn tồn đọng đề xuất UBND quận xử lý.
+ Cơ bản đã kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động xây dựng; phân loại kịp thời xử lý triệt để vi phạm, ngăn chặn được những vi phạm phát sinh lập lại được trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Đến nay trên địa bàn Quân không còn điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng, không phát sinh các trường hợp siêu mỏng, siêu méo.
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, đến nay dự án xây dựng tuyến đường vành đai 2,5 đoạn từ cầu Đền Lừ đến đường Kim Đồng đã cơ bản hoàn thành. (Riêng gói thầu số 1 đoạn Kim Đồng - Cầu Sông Sét do nhà thầu dừng không thi công tiếp, Thành phố đã đồng ý phê duyệt lại kế hoạch đấu thầu. Dự kiến cuối tháng 1/2015 đấu thầu lựa chọn nhà thầu khác vào thi công tiếp)
2. Đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị và xử lý siêu mỏng, siêu méo hai bên tuyến đường vành đai 2,5 của quận Hoàng Mai:
2.1. Về công tác quản lý đất đai:
Thực hiện công tác đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 nói trên liên quan đến 341 phương án của các hộ gia đình, cá nhân.
Đến thời điểm hiện nay chỉ còn 1 phương án của Ông Phạm Mạnh Hùng phường Tân Mai chưa bàn giao mặt bằng do có kiến nghị về cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ TĐC trên tổng số 341 phương án được phê duyệt.
Đối với các phương án trên đất có nhà ở đã phê duyệt, quá trình kiểm tra, rà soát Ban Bồi thường tổng hợp được 40 trường hợp, diện tích còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện xây dựng theo quy định tại Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Thành phố. Các trường hợp đã hoàn thành việc hợp khối và chủ đầu tư đã tổ chức thi công theo đúng quy định.
2.2. Về công tác quy hoạch kiến trúc, chỉnh trang đô thị:
UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị có văn bản hướng dẫn số 01/HD-QLĐT ngày 16/7/2010 hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quận trong đó có các quy định đối với các tuyến đường mới mở hoặc đang thực hiện GPMB như đường 2,5. Tuyến đường 2,5 đoạn từ Đền Lừ đến đường Trương Định Giáp bát đã có quy hoạch chi tiết 2 bên tuyến đường theo Quyết định số 81/2003/QĐ-UB ngày 11/7/2003, trong chủ yếu là xây dựng công trình công cộng hỗn hợp, nhà ở cao tầng tái định cư (phường Tân Mai) các diện tích đất ở gữ lại chỉnh trang còn rất ít (1 phần ở phường Giáp Bát, 1 phần phường Tương Mai). Các ô đất còn lại sau GPMB có nhiều nguồn gốc đất khác nhau như đất lưu không các căn hộ tập thể cũ chưa được bán thanh lý, đất khu phụ, cầu thang n ằm ngoài hợp đồng thuê nhà, nhà chưa hoàn tất việc mua bán theo Nghị định 61/NĐ-CP ... UBND Quận đã nhiều lần xin ý kiến Sở Xây dựng, UBND Thành phố tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác cấp phép xây dựng cho các hộ dân có diện tích còn lại sau GPMB.
UBND quận cũng đã ban hành Văn bản số 1536/UBND-QLĐT ngày 03/10/2014 về việc triển khai thực hiện văn bản số 3382/QHKT-TTNCKTĐT ngày 25/8/2014 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về việc hướng dẫn tạm thời về quản lý xây dựng, kiến trúc các công trình hai bên tuyến đường vành đai 2 và các tuyến đường giao thông mới mở theo quy hoạch, phải tiến hành GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội; UBND quận Hoàng Mai đã quán triệt, phổ biến đến các phòng ban và UBND các phường chủ động xem xét, hướng dẫn các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân cải tạo, chỉnh trang và cấp phép xây dựng các công trình hai bên tuyến đường theo hướng dẫn và các quy định của pháp luật, Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế có liên quan.
2.2.1 Các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng: 39 trường hợp
Đã hợp thửa, hợp khối: 34 trường hợp
Thu hồi xây dựng các công trình phục vụ mục đích công cộng, xây tường chống lấn chiếm: không
Tồn tại: 5 trường hợp
Lý do: Đất lưu không của khu tập thể cũ đã xây dựng nhà ở, chủ sử dụng đất không hợp tác để hợp thửa hợp khối .
Đề xuất, kiến nghị: Công ty nhà hoàn thiện thủ tục bán nhà theo nghị định 61/NĐ-CP, thực hiện theo văn bản số 3382/QHKT-TTNCKTĐT.
2.2.2. Các trường hợp bị cắt xén, cải tạo chỉnh trang giữ nguyên theo hiện trạng:
Đã trát vá, chỉnh sửa mặt đứng: 40 trường hợp
Tồn tại: không
2.2.3. Các trường hợp xây dựng mới:
Đã cấp phép: 35 giấy phép xây dựng mới
Tồn tại: không
Các trường hợp cho phép cải tạo chỉnh trang: không
2.2.4. Các trường hợp cấp phép có điều kiện: không
2.2.5. Các trường hợp cho phép tồn tại tạm thời: 30 trường hợp
Do không phù hợp với quy hoạch đất ở chỉnh trang theo Quyết định số 81/2003/QĐ-UB của UBND thành phố.
2.3. Về công tác cấp phép xây dựng:
UBND quận Hoàng Mai đã thụ lý, cấp giấy phép xây dựng mới khoảng 35 trường hợp, trong đó, cấp giấy phép xây dựng chính 5 trường hợp, cấp giấy phép xây dựng tạm 30 trường hợp.
Cấp phép cải tạo, sửa chữa: không
Khó khăn, vướng mắc: Nhiều hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bán nhà theo Nghị định số 61/NĐ-CP của Chính phủ. Quy hoạch chi tiết 2 bên tuyến đường theo Quyết định số 81/2003/QĐ-UB của UBND Thành phố không còn phù hợp với thực tế.
Đề xuất: Đề nghị Công ty nhà hoàn thiện thủ tục bán nhà theo nghị định số 61/NĐ-CP đối với các trương hợp nhà tập thể cũ phường Tân Mai.
2.4. Về công tác quản lý trật tự xây dựng:
Trên tuyến đường vành đai 2,5 phát sinh 78. trường hợp xây dựng.
Trong đó:
Xây dựng có phép: 35 trường hợp, gồm: 5 Giấy phép xây dựng chính, 30 Giấy phép xây dựng tạm.
Tổng số công trình xây dựng vi phạm:31 trường hợp. Trong đó:
- Sai phép: 28 trường hợp;
- Không phép 3 trường hợp
2.5. Về công tác xử lý siêu mỏng, siêu méo:
Thực hiện văn bản số 9584/SXR-TTr ngày 21/11/2014 của Sở Xây dựng lấy ý kiến các đơn vị về phương án xử lý siêu mỏng siêu méo. Trên địa bàn quận Hoàng Mai có 9 trường hợp phải xử lý siêu mỏng, siêu méo trong đó:
- Đối với 6 trường hợp trên địa bàn phường Trần Phú, theo đề xuất của Sở Xây dựng có 2 trường hợp giữ nguyễn trạng và 4 trường hợp phải thu hồi. Tuy nhiên, do các thửa đất trên có hình thể kích thước không phù hợp (hình tam giác), có một mặt tiếp giáp với đường Vành đai 3, một mặt tiếp giáp với ngõ dân sinh. Theo quy hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai được duyệt các thửa đất nằm vào ô quy hoạch có mục đích sử dụng đất cây xanh cách ly (không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở). UBND quận Hoàng Mai tiếp tục thực hiện thu hồi đất đối với 6 trường hợp trên để mở rộng góc giao thông giữa đường Vành đai 3 với ngõ dân sinh của phường.
- Còn lại 3 trường hợp trên địa bàn phường Hoàng Liệt và Định Công, UBND quận thống nhất với phương án đề xuất của Sở Xây dựng.
III. Đánh giá chung, giải pháp và kiến nghị:
Đánh giá chung về ưu điểm, hạn chế, tồn tại và vướng mắc trong công tác quản lý: đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng và trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị, xử lý siêu mỏng siêu méo hai bên tuyến đường vành đai 2,5 quận Hoàng Mai.
Công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng và trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị, xử lý siêu mỏng siêu méo hai bên tuyến đường vành đai 2,5 quận Hoàng Mai đã được quan tâm chỉ đạo, không phát sinh các điểm nóng. Ý thức trách nhiệm của các đơn vị, công chức thực thi nhiệm vụ được nâng cao. Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng đô thị đã phát huy hiệu quả, huy động được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận đến phường.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận