Xây dựng - Quản lý đô thị

Đính chính nội dung triển khai dự án khu nhà ở ao mơ.
Ngày đăng 23/01/2015 | 00:00  | View count: 616

Căn cứ 6329/UBND-XDGT ngày 25/08/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai Dự án Khu nhà ở Ao Mơ (đồng bộ HTKT, HTXH nhà ở trên tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên đoạn qua phường Vĩnh Tuy quận Hai Bà Trưng và các phường Mai Động, phường Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai);
Căn cứ kết luận của Ban biên tập cổng thông tin điện tử UBND quận Hoàng Mai;
Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại phần Tóm tắt Dự án Khu nhà ở Ao Mơ tin bài Triển khai Dự án Khu nhà ở Ao Mơ, như sau:
- Bỏ cụm từ : Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội theo văn bản số 2307/UB-XDĐT ngày 07/07/2014 của UBND Thành phố Hà Nội.
- Thay thế bằng cụm từ : Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội theo văn bản số 2307/UB-XDĐT ngày 07/07/2004 của UBND Thành phố Hà Nội

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận