Xây dựng - Quản lý đô thị

Ủy ban MTTQ quận công bố Quyết định và triển khai kế hoạch giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng
Ngày đăng 20/08/2019 | 09:17  | View count: 570

Chiều ngày 12/8/2019, tại Văn phòng Ủy ban MTTQ quận tổ chức họp công bố Quyết định và triển khai kế hoạch giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2019 đối với 02 phường Lĩnh Nam và Tân Mai

     Tới dự hội nghị, có đồng chí Phạm Ngọc Tiến - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên đoàn giám sát; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, cán bộ TTXD phường Lĩnh Nam và Tân Mai.Tại hội nghị, đại diện Ban TT Ủy ban MTTQ quận đã đọc Kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2019.    

     Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-MTTQ-BTT ngày 09/11/2018 của Ban Thường trực UB MTTQ quận Hoàng Mai về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận năm 2019 đã được Quận ủy Hoàng Mai phê duyệt tại Văn bản số 829-CV/QU ngày 17/01/2019; Kế hoạch số 11/KH-MTTQ-BTT ngày 31/7/2019 của Ban Thường trực UB MTTQ quận Hoàng Mai về giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2019.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Tiến - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận yêu cầu việc giám sát phải thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy công khai, dân chủ trong quá trình giám sát. Các thành viên trong đoàn phối hợp chặt chẽ, nêu cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định. Các tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo, cung cấp tài liệu, hồ sơ để đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định. 

     Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 29/08/2019, Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại 02 phường trên theo kế hoạch đề ra.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận