Xây dựng - Quản lý đô thị

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Quận tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn Quận
Ngày đăng 17/03/2020 | 10:49  | View count: 738

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội, Quận ủy - HĐND - UBND quận Hoàng Mai, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Quận tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn quận

     Đội thường xuyên phối hợp cùng UBND 14 phường tăng cường công tác tuyên truyền phòng, trách dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, người lao động tại các công trường xây dựng trên địa bàn quận. Đôn đốc các công trường xây dựng khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi phát hiện có công nhân, người lao động nhiễm dịch hoặc nghi ngờ nhiễm dịch. Yêu cầu các chủ đầu tư, chủ thầu xây dựng trên địa bàn quận chủ động có các biện pháp cấp bách nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan tại các công trình xây dựng đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời nếu thấy các dấu hiệu bệnh, thông báo đến cơ sở y tế gần nhất và chính quyền địa phương; đồng thời tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của các cơ quan chuyên môn nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

     Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai thực hiện chế độ báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid - 19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn quận định kỳ vào các ngày thứ hai, ba, năm hàng tuần; kịp thời báo cáo khi có trường hợp phát sinh xảy ra.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận