Xây dựng - Quản lý đô thị

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Quận
Ngày đăng 28/04/2020 | 16:48  | View count: 373

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Quận

     Căn cứ Công văn số 2816/SXD-TTR ngày 13/4/2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố; UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Văn bản số 937/UBND-QLĐT ngày 16/4/2020 chỉ đạo các đơn vị, phòng ban liên quan và các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn Quận.

     Chi tiết Văn bản 937

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận