Xây dựng - Quản lý đô thị

Phối hợp tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5000
Ngày đăng 15/05/2020 | 11:00  | View count: 245

Phối hợp tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5000 và Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới C1, tỷ lệ 1/500

     Ngày 28/02/2020, Văn phòng UBND Thành phố có Văn bản số 1777/VP-ĐT về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5000 tại ô quy hoạch ký hiệu B2 và đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới C1, tỷ lệ 1/500.

     Ngày 12/03/2020, Công ty TNHH Gamudand Việt Nam có Văn bản số PMD/C1/0110/20 (GLVN/PMD/1.01/HMPC-YSW/0110/20) về việc lấy ý kiến cơ quan và cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5000 và Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới C1, tỷ lệ 1/500.

     Theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5000 tại ô quy hoạch ký hiệu B2 và đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới C1, tỷ lệ 1/500 cần phải xin ý kiến cộng đồng dân cư khu vực bị ảnh hưởng để làm cơ sở thẩm định và phê duyệt.

     UBND quận Hoàng Mai đề nghị Công ty TNHH Gamudand Việt Nam và UBND phường Yên Sở phối hợp thực hiện tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận