Xây dựng - Quản lý đô thị

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp giấy phép xây dựng từ ngày 01/6/2013 đến ngày 15/6/2013

Ngày đăng 20/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 290
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp giấy phép xây dựng từ ngày 15/5/2013 đến ngày 31/5/2013

Ngày đăng 10/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 314
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp giấy phép xây dựng từ ngày 01/5/2013 đến ngày 15/5/2013

Ngày đăng 20/05/2013 | 12:00 AM  | View count: 341
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp giấy phép xây dựng từ ngày 15/4/2013 đến ngày 30/4/2013

Ngày đăng 08/05/2013 | 12:00 AM  | View count: 296
Nội dung chi tiết danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp giấy phép xây dựng từ ngày 01/4/2013 đến ngày 15/4/2013

Ngày đăng 18/04/2013 | 12:00 AM  | View count: 291
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Gia hạn tổ chức thi công, phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến cống hộp Định Công do Ban QLDA thoát nước thực hiện

Ngày đăng 29/03/2013 | 12:00 AM  | View count: 343
Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-SGTVT ngày 04/3/2013 về việc gia hạn tổ chức thi công, thực hiện phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến cống hộp Định Công (D) thuộc gói thầu số...

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp giấy phép xây dựng từ ngày 01/03/2013 đến ngày 15/03/2013

Ngày đăng 25/03/2013 | 12:00 AM  | View count: 327
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Danh sách các trường hợp được UBND quận Hoàng Mai cấp giấy phép xây dựng từ ngày 01/02/2013 đến ngày 28/02/2013

Ngày đăng 25/03/2013 | 12:00 AM  | View count: 313
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Tổng hợp danh sách cấp Giấy phép xây dựng cho Chủ đầu tư trên địa bàn quận Hoàng Mai (từ ngày 01/12/2012 đến ngày 15/12/2012)

Ngày đăng 24/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 1000
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Tổng hợp danh sách cấp Giấy phép xây dựng cho Chủ đầu tư trên địa bàn quận Hoàng Mai (từ ngày 16/11/2012 đến ngày 31/11/2012)

Ngày đăng 07/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 917
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Tổng hợp danh sách cấp giấy phép xây dựng cho Chủ đầu tư trên địa bàn quận Hoàng Mai (từ ngày 01/11/2012 đến ngày 15/11/2012

Ngày đăng 29/11/2012 | 12:00 AM  | View count: 290
Nội dung chi tiết danh sách xem tại đây:

Tổng hợp danh sách cấp Giấy phép xây dựng cho Chủ đầu tư trên địa bàn quận Hoàng Mai từ ngày 16/10/2012 đến ngày 30/10/2012

Ngày đăng 08/11/2012 | 12:00 AM  | View count: 258
Nội dung chi tiết Danh sách xem tại đây:

Tổng hợp danh sách cấp Giấy phép xây dựng cho Chủ đầu tư trên địa bàn quận Hoàng Mai từ ngày 01/9/2012 đến ngày 15/9/2012

Ngày đăng 24/09/2012 | 12:00 AM  | View count: 346
Chi tiết danh sách cấp phép xây dựng xem tại đây:

Xây dựng mới cầu Khỉ đường Tương Mai, quận Hoàng Mai

Ngày đăng 31/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 1058
Ngày 20/8/2012, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp Giấy phép thi công số 418/GP-SGTVT cho phép ban quản lý dự án giao thông đô thị và Nhà thầu triển khai tổ chức thi công công...

Thi công đào đường đường Lĩnh Nam

Ngày đăng 13/07/2012 | 12:00 AM  | View count: 305
Ngày 26/6/2012, Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép số 337/GP-SGTVT về việc thi công hạng mục xây dựng cống thuộc gói thầu số 9 thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận