y tế - giáo dục

Trường Tiểu học Định Công tham gia cuộc thi tìm hiểu sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019
Ngày đăng 21/08/2019 | 17:05  | View count: 203

Thực hiện kế hoạch số 528/KH-SGD&ĐT ngày 18/02/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tham gia cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2019, trường Tiểu học Định Công đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động cuộc thi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

     Trong quá trình tìm hiểu, tập thể nhà trường hiểu rằng cuộc thi này có mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận để toàn hệ thống chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng chung tay tham gia cải cách thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực thi các giao dịch hành chính đối với công dân, tổ chức và doanh nghiệp; tranh thủ những sáng kiến, giải pháp, mô hình có giá trị để áp dụng thực tiễn cho việc hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản, tiêu chuẩn hóa thủ tục hành chính cũng như các mô hình, cách làm hay về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các giao dịch hành chính.

     Tích cực hưởng ứng cuộc thi, ban chỉ đạo cuộc thi của trường Tiểu học Định Công đã đề nghị các cá nhân, tổ chức đoàn thể trong nhà trường cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, bàn bạc về các thủ tục hành chính, đưa ra ý tưởng, giải pháp, mô hình cải tiến quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên cơ sở tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện thủ tục hành trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, ở vòng sơ khảo, bài thi sẽ được thể hiện theo hình thức bài viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt (có dấu). 

     Hiện tại, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vẫn đang tích cực tìm hiểu, nghiên cứu để đưa ra những ý tưởng, giải pháp phù hợp cải tiến quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo ý kiến cá nhân.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận