Ba Đình: Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

content:

 

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 26/4/2024 của Ủy ban nhân dân Quận Ba Đình về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn quận Ba Đình, phòng Dân số - Trung tâm Y tế quận đã phối hợp với phòng Giáo dục, UBND các phường triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực hướng đến trẻ em trong đó nhấn mạnh tăng cường công tác tuyên truyền về “phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trong mùa hè”, “phòng chống bạo lực học đường” tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận. Với mục tiêu: “Thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em từ đó kịp thời phát hiện, giải quyết các vi phạm về quyền trẻ em, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bạo lực, xâm hại trẻ em”; Triển khai sáng tạo, có hiệu quả Chủ đề của Tháng hành động năm 2024 là: “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.

Từ ngày 22/4 đến ngày 27/5/2024, phòng Dân số - Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ đã tổ chức 4 cuộc truyền thông, giáo dục kỹ năng sống về chủ đề “phòng chống tại nạn thương tích, phòng chống đuối nước trong mùa hè” tại các trường tiểu học, THCS Phan Chu Trinh ,Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Tiểu học Vạn Phúc