Ba Đình: Nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố về có thành tích trong Tháng hành động vì ATTP năm 2024

content:

 

Công tác đảm bảo An toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quận, Quận ủy - HĐND - UBND quận, các ban ngành đoàn thể và UBND 14 phường luôn vào cuộc tích cực trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn. Các cấp ủy đảng đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ATTP trong tình hình mới. Nhiều năm liền trên địa bàn quận Ba Đình không ghi nhận ngộ độc thực phẩm.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố Hà Nội, UBND quận đã tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn quận UBND quận. Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, UBND quận đã xây dựng và ban hành 01 Quyết định, 03 Kế hoạch, 02 Công văn, 01 Báo cáo.

 Ngày 16/4/2024, UBND quận đã tổ chức triển khai Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 tại trường Tiểu học Ba Đình với trên 200 người tham dự. Tại buổi phát động UBND quận tổ chức thực hiện ký cam kết đảm bảo ATTP với UBND 14 phường và Ban quản lý chợ Long Biên, Số 2, Số 3.

UBND quận khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Tháng An toàn thực phảm trên địa bàn quận

Trên địa bàn quận Ba Đình hiện có 3.240 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Quận có 3 trung tâm thương mại, 7 siêu thị, 7 chợ, trong đó số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ là 806. UBND quận đã thành lập 17 đoàn kiểm tra ATTP (cấp quận 03, cấp phường: 14 đoàn). Trong Tháng hành động vì ATTP năm 2024: UBND quận chỉ đạo thành lập thêm 01 đoàn kiểm tra cấp quận tăng cường kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo ATTP tháng hành động, tổng là 18 đoàn. Toàn quận đã kiểm tra 1.461 cơ sở, phát hiện và xử lý vi phạm 89 trường hợp với số tiền phạt 299.800.000 đồng, tiêu hủy hàng hóa giá trị tương đương 85.396.000 đồng. Các cơ sở vi phạm đều được Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu khắc phục một cách nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm quận.