Danh sách các phòng chuyên môn thuộc UBND quận

content:

Danh sách các phòng chuyên môn thuộc UBND quận

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND QUẬN BA ĐÌNH

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Cơ quan

I. Văn phòng HĐND và UBND quận

1

Ngô Minh Tuấn

Chánh văn phòng

024.3762 5072

2

Nguyễn Thanh Tùng

Phó văn phòng

024.3762 1544

3

Trần Phương Anh

Phó văn phòng

024.3762 5063

4

Nguyễn Thúy Mai

Phó văn phòng

024.3762 5114

II. Phòng Nội vụ

1

Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng phòng

024.3762 5071

2

Lưu Quang Vũ

Phó Trưởng phòng

024.3762 5728

3

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Phó Trưởng phòng

024.3762 4307

III. Thanh tra quận

1

Đinh Tuấn Hải

Chánh Thanh tra quận

024.3762 5078

2

Nguyễn Ngọc Tân

Phó Chánh thanh tra

024.3762 5115

IV. Phòng Tư pháp

1

Lê Thị Thu Hà

Trưởng phòng

024.3762 5112

2

Phùng Việt Dũng

Phó trưởng phòng

024.3762 8281

V. Phòng Quản lý đô thị

1

 

Trưởng phòng

024.3762 7344

2

3

Lê Thanh Hải

Nguyễn Hữu Chung

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

024.3762 5066

024.3762 5066

VI. Phòng Tài nguyên – Môi trường

1

Nguyễn Văn Hưng

Trưởng phòng

024.3762 3226

2

Đỗ Đắc Khánh

Phó phòng

 

3

Nguyễn Cương Quyết

Phó phòng

024.3762 3225

VII. Phòng Tài chính – Kế hoạch

1

Lương Xuân Dương

Trưởng phòng

024.3762 5204

2

Lê Thị Định

Phó trưởng phòng

024.3762 5062

3

Đào Thị Hòa

Phó trưởng phòng

024.3762 5204

4 Vũ Phương Đông Phó trưởng phòng  

VIII. Phòng Kinh tế

1

Bùi Phương Chi

Trưởng phòng

024.3762 5067

2

Nguyễn Kim Anh

Phó trưởng phòng

024. 3762 5067

3 Hoa Anh Dũng Phó trưởng phòng  

IX. Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Lê Đức Thuận

Trưởng phòng

024.3716 4892

2

Trần Thị Vinh

Phó trưởng phòng

024.3716 0438

3 Phạm Ngọc Lan Phó trưởng phòng  

X. Phòng Y tế

1

Hoàng Hy Thiêm

Trưởng phòng

024.3722 1341

2

Lã Ngọc Sang

Phó trưởng phòng

024.3734 6523

3 Nguyễn Thị Thuận Phó trưởng phòng  

XI. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

1

Phạm Thanh Hà

Trưởng phòng

024.3762 5138

2

Hoàng Thu Hương

Phó trưởng phòng

024.3215 9502

XII. Phòng Văn hoá và Thông tin

1

Lê Thị Khanh

Trưởng phòng

024.3762 4342

2

Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Phó Trưởng phòng

024.3762 5069

3

Nguyễn Thị Nhàn

Phó Trưởng phòng

024.3762 5069

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 640
Số lượt truy cập: 3429327