Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020

content:

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Cơ quan
chuẩn bị

Thứ 2

05/10

8h30

Giao ban Lãnh đạo UBND quận

Mời các đ/c PCT UBND quận; Lãnh đạo Văn phòng

Văn phòng

8h30

Giao ban Thường trực HĐND quận

Theo giấy mời

Văn phòng

Các Ban HĐND

10h00

Giao ban TTQU – TT HĐND – Lãnh đạo UBND quận

Mời TT QU; TT HĐND; Lãnh đạo UBND quận

VP QU

14h00

Họp Ban chỉ đạo Chương trình về phát triển kinh tế, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Thông qua Đề cương chi tiết)

- Mời các đ/c PCT UBND quận: Nguyễn Trung Dũng, Cồ Như Dũng;

- Mời đ/c PCTTT HĐND quận; đ/c Trưởng Ban DV Quận ủy;

- Mời trường các đ/v: TCKH, Kinh tế, Chi cục Thuế; LĐLĐ, Đảng ủy Khối doanh nghiệp; Bí thư ĐU các phường: Giảng Võ, Thành Công

P. TCKH

16h00

Họp Ban tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật PCCC

Mời L/đ các đ/v: QLĐT, CA quận, Họi LHPN

CA quận

Hội LHPN

Thứ 3

06/10

8h30

Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KTXH 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

* Tại điểm cầu UBND quận:

- Mời Thường trực HĐND quận; Trưởng Ban Tuyên giáo, Chánh VPQU;

- Mời các đ/c PCT UBND quận;

- Mời Chủ tich UB MTTQ quận và trưởng các đoàn thể: Hội LHPN, Hội CCB, LĐLĐ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Mời trưởng các đ/v: CA quận, Ban CHQS, Các phòng chuyên môn; Đội QL TTXD đô thị; Các đơn vị sự nghiệp, hiệp quản và theo giấy mời

* Tại điểm cầu UBND các phường:

Mời các đ/c: Chủ tịch, PCT HĐND; Chủ tịch, PCT UBND, Trưởng CA, Chỉ huy trưởng quân sự, Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể 14 phường

Văn phòng

14h00

Kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng mới trạm 110kv Bắc Thành Công và nhánh rẽ

- Mời BQL dự án lưới điện Hà Nội;

- Mời L/đ các đơn vị: Ban QLDA, TNMT, QLĐT, TCKH và UBND phường Thành Công

Ban QLDA

Thứ 4

07/10

7h00

Dự điểm truyền thông kỷ niệm ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) năm 2020

- Mời L/đ Sở Y tế, CC Dân số Thành phố (Xe đ/c Khôi)

- Mời Thành viên BCĐ công tác DS – KHHGĐ quận;

- Mời PCT phụ trách văn xã 14 phường và theo giấy mời

Trung tâm Y tế

8h00

*8h00: Lễ gắn biển trường Mầm non 1/6 chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Mời các đ/c TT QU; TT HĐND; Lãnh đạo UBND quận và theo giấy mời (Tổ xe chuẩn bị)

Ban QLDA

P. Nội vụ

P. GDĐT

*9h30: Lễ gắn biển trường Mầm non Sao Mai chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Mời các đ/c TT QU; TT HĐND; Lãnh đạo UBND quận và theo giấy mời (Tổ xe chuẩn bị)

13h00

Dự Hội nghị tuyên truyền về PCCC và CNCH kết hợp diễn tập PA chữa cháy và CNCH tại trường THPT Phan Đình Phùng

Mời đ/c Nguyễn Trung Dũng – PCT UBND quận

(Xe đ/c Khôi)

THPT Phan Đình Phùng

14h00

Họp Ban Thường vụ Quận ủy

Mời đ/c Chiến, đ/c Thành, đ/c Dũng, đ/c Hạnh

VP QU

P. TCKH

P. QLĐT

P. GDĐT

14h00

Xét duyệt, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của các tác giả ngành GDĐT quận (Đợt 5)

Mời Thành viên Hội đồng Khoa học Công nghệ quận (theo Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 17/8/2020)

P. Kinh tế

Thứ 5

08/ 10

7h00

Khai mạc Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ quận Ba Đình năm 2020

- Mời đại biểu Bộ Tư lệnh Thủ đô (Tổ xe chuẩn bị)

- Mời các đ/c TT QU; TT HĐND; Lãnh đạo UBND quận

- Trưởng các Ban Đảng Quận và Văn phòng Quận ủy;

- Mởi Chủ tịch UB MTTQ quận và các đoàn thể: Hội CCB, Hội LHPN, LĐLĐ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Trưởng các đ/v: CA quận, Nội vụ, QLĐT, TCKH, Y tế, Văn phòng, VHTT; Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm Y tế;

- Mời Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng quân sự 14 phường và đại biểu lãnh đạo Ban CHQS các đơn vị tự vệ

Ban CHQS

7h30

Tổng duyệt Hội thi tìm hiểu Luật PCCC năm 2020

Mời đ/c Nguyễn Trung Dũng – PCT UBND quận và theo giấy mời

CA quận

Hội LHPN

8h00

Dự Lễ dâng hương tưởng niệm Đức vua Lý Thái Tổ nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và khánh thành bảng quét mã QR ứng dụng CNTT tuyên truyền quảng bá, phát triển du lịch Ba Đình

Mời TT QU; TT HĐND; Lãnh đạo UBND quận và theo giấy mời (Tổ xe chuẩn bị)

P. VHTT

Văn phòng

8h30

Tiếp công dân định kỳ

Mời L/đ các đ/v: Thanh tra quận, TNMT, QLĐT, Đội QL TTXD đô thị, Ban QLDA, Văn phòng

Văn phòng

9h00

Nghe báo cáo các nội dung liên quan đến  phương án sắp xếp ngành hàng tại Chợ Long Biên và Chợ Linh Lang

Mời L/đ các đ/v: TCKH, TNMT, QLĐT, Kinh tế, CA quận, Y tế, BQL chợ số 2, BQL Chợ Long Biên

P. QLĐT

P. Kinh tế

10h00

Khảo sát tình hình chấp hành các quy định pháp luật trong việc quản lý đất đai tại khu vực ngõ 279 phố Đội Cấn (tuyến mương T2C Đại Yên) đối với UBND phường Ngọc Hà

- Mời TT HĐND quận; Đ/c Nguyễn Trung Dũng – PCT UBND quận

- Mời các đ/c Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Pháp chế, Ban KTXH HĐND quận; Trưởng các đ/v: TNMT, Thanh tra quận, QLĐT, Đội QL TTXD đô thị; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND, Trưởng CA và cán bộ địa chính phường Ngọc Hà và theo giấy mời (Xe đ/c Khôi, đ/c Phúc)

P. Ngọc Hà

14h00

Họp Hội đồng BT, HT &TĐC Dự án xây dựng tuyến đường từ nút rẽ phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây thông qua dự thảo phương án BT, HT&TĐC cho các hộ gia đình trên địa bàn phường Kim Mã

- Mời Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông

- Mời Thành viên Hội đồng BT, HT&TĐC quận

Ban QLDA

14h00

Họp về công tác Cải cách hành chính

Mời L/đ các đ/v: Nội vụ, Tư pháp, LĐTBXH, VHTT, GDĐT, Y tế

P. Nội vụ

Văn phòng

15h00

Dự kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Dân vận, tổ chức xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy và 72 năm ngày truyền thống kiểm tra của Đảng

Mời TT QU; TT HĐND; Lãnh đạo UBND quận và theo giấy mời

Các Ban Đảng

16h30

Dự Gặp mặt các Ban Đảng nhân kỷ niệm 90 năm  ngày truyền thống ngành Dân vận, tổ chức xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy và 72 năm ngày truyền thống kiểm tra của Đảng

Mời TT QU; TT HĐND; Lãnh đạo UBND quận và theo giấy mời

Các Ban Đảng

Thứ 6

09 /10

8h00

Hội nghị giao ban chuyên đề “Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân” và công tác tiếp xúc cử tri của HĐND

Theo giấy mời

Văn phòng

8h30

*8h30: Hội nghị sơ kết công tác Ban chỉ đạo 138 quận Quý III/2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2020

- Mời TT QU; TT HĐND; Lãnh đạo UBND quận;

- Mời Thành viên Ban chỉ đạo 138 quận; Trưởng Ban chỉ đạo 14 phường và theo giấy mời

CA quận

*10h00: Họp Ban biên tập Tập san du lịch điện tử

Theo giấy mời

P. VHTT

9h30

Nghe đơn vị báo cáo phương án diễn tập PCTT và PCCC, CNCH cấp quận năm 2020

Mời L/đ các đ/v: CA quận, Ban CHQS, QLĐT, UBND phường Phúc Xá

CA quận

P. QLĐT

10h00

Thường trực Quận ủy làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc

Mời TT QU và theo giấy mời

VP QU

UB MTTQ

13h30

Dự Hội thảo kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội với các tỉnh đồng bằng sông Hồng

Mời đ/c Cồ Như Dũng – PCT UBND quận và Lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự (Xe đ/c Phúc)

P. Kinh tế

14h30

Bế mạc Hội thao Quốc phòng lực lượng DQTV quận Ba Đình năm 2020

- Mời đại biểu Bộ Tư lệnh Thủ đô

- Mời các đ/c TT QU; TT HĐND; Lãnh đạo UBND quận

- Trưởng các Ban Đảng Quận và Văn phòng Quận ủy;

- Mởi Chủ tịch UB MTTQ quận và các đoàn thể: Hội CCB, Hội LHPN, LĐLĐ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Trưởng các đ/v: CA quận, Nội vụ, QLĐT, TCKH, Y tế, Văn phòng, VHTT; Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm Y tế;

- Mời Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng quân sự 14 phường; đại biểu lãnh đạo Ban CHQS các đơn vị tự vệ và các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Ban CHQS

15h00

Làm việc với Chi cục thuế về việc thu hồi nợ đọng thuế đối với các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn quận

Mời L/đ các đ/v: Chi cục thuế, TMNT và theo giấy mời

CC Thuế

16h00

Họp Thường trực Quận ủy

Mời đ/c Chủ tịch UBND quận

VP QU

17h00

Họp Đoàn đại biểu quận dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII

Mời đ/c Chủ tịch UBND quận; đ/c PCT TT HĐND quận; đ/c Nguyễn Trung Dũng – PCT UBND quận và theo giấy mời

Thứ 7

10 /10

7h00

Hội thi tìm hiểu Luật PCCC năm 2020

Mời các đ/c TT QU; TT HĐND; Lãnh đạo UBND quận và theo giấy mời

CA quận

Hội LHPN

Chủ nhật

11 /10

 

Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII (phiên trù bị)

Theo giấy mời

 

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 383
Số lượt truy cập: 369333