Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 07/12/2020 đến ngày 12/12/2020

content:

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Cơ quan
chuẩn bị

Thứ 2

07/12

8h00

Dự khai mạc kỳ họp 18, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XV

(Từ ngày 07/12 đến 9 /12)

- Mời Đ/c Chủ tịch UBND quận  dự ((xe đ/c Khôi)

- Mời đ/c Hạnh - PCT HĐND quận dự  

 

10h00

Họp về công tác đảm bảo phòng chống dịch Co-vid19 tại chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Cung TTTH Quần Ngựa

- Mời Sở Y tế; Trung tâm CDC TP Hà Nội;

- Trưởng các đơn vị: P.Y tế, TT Y tế, P.VHTT, Công an quận, TT VHTT-TT; Chủ tịch UBND phường Liễu Giai;
Công ty TNHH Tuyệt Kỹ.

P.Y tế

14h00

Giao ban Thường  trực HĐND quận.

Theo giấy mời

Văn phòng

Các Ban  HĐND

14h00

Giao ban Lãnh đạo UBND quận.

Mời các đ/c PCT UBND quận; Lãnh đạo Văn phòng

Văn phòng

14h00

Dự họp, đóng góp ý kiến về quy hoạch chi tiết khu tập thể Bộ Tư pháp, phường Cống Vị.

Mời đ/c Nguyễn Trung Dũng - PCT UBND quận dự và lãnh đạo P.QLĐT, UBND phường Cống Vị. (xe đ/c Phúc)

P.QLĐT

16h00

Giao ban TT Quận ủy - TT HĐND - Lãnh đạo UBND quận

Mời TT Quận ủy; TT HĐND quận; Lãnh đạo UBND quận

VP Quận ủy

Thứ 3

08/12

8h00

Dự phiên chất vấn kỳ họp 18 HĐND Thành phố khóa XV

- Mời đ/c Chủ tịch UBND quận dự tại Thành phố (xe đ/c Khôi)

- Mời các đ/c TT HĐND quận, các đ/c PCT UBND quận dự và Trưởng các cơ quan chuyên môn; Ban QLDA ĐTXD,
Đội QL TTXD ĐT, BTCD dự trực tuyến tại quận.

Văn phòng

10h00

Kiểm điểm tiến độ công tác GPMB dự án cải tạo xây dựng trường Đội Lê Duẩn  (giai đoạn 2)

- Mời L/đ các đơn vị: Ban QLDA, TNMT, QLĐT, TCKH, Thanh tra quận, Chủ tịch UBND P.Ngọc Khánh

- Mời Trường Đội Lê Duẩn

Ban QLDA

14h00

14h00: Họp triển khai các kế hoạch hoạt động, phục vụ
Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn quận

- Mời các đ/c PCT UBND quận dự;

- Trưởng các đơn vị: Kinh tế, Y tế, VHTT, TCKH, QLĐT, LĐ-YBXH, Công an quận, Các BQL Chợ: Long Biên, Số 2, Số 3; Đội QLTT Số 3, Đội TT GTVT, C.ty Điện lực BĐ, XN KDNS BĐ; Lãnh đạo UBND 14 phường và theo giấy mời

P.Kinh tế, P.VHTT,

P.LĐ, P.Y tế, P.QLĐT

16h00: Họp xác định ranh giới khu vực bảo vệ di tích lịch sử Đền Voi Phục để chuẩn bị cho việc lập hồ sơ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.

- Mời Sở TNMT, BQL Di tích và Danh thắng Thành phố, Trường Đội Lê Duẩn, C.ty TNHH NN MTV Vườn Thú Hà Nội;

- Mời L/đ các đơn vị: VHTT, TNMT, QLĐT, Ban QLDA; Chủ tịch UBND và CB Địa chính phường Ngọc Khánh.

P.VHTT

16h00

Dự họp Thường trực BCĐ công tác tôn giáo

Mời đ/c Diễm - PCT UBND quận dự và theo giấy mời

Ban Dân vận

Thứ 4

09/12

8h30

8h30: Họp Hội đồng NVQS đánh giá kết quả sơ tuyển và triển khai kế hoạch công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021.

- Mời TT Quận ủy; TT HĐND quận; Thành viên Hội đồng NVQS quận theo Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 03/12/2020.

- Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS 14 phường

Ban chỉ huy Quân sự quận

9h30: Họp Hội đồng BT HT&TĐC quận thực hiện dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư (GPMB tạo quỹ đất sạch) để xây dựng bãi đỗ xe ngầm cho cơ quan Chính phủ và Chủ tịch nước

Mời các Ban: Tuyên giáo, Ban Dân vận và UB MTTQ quận

Các đơn vị: QLĐT, TNMT, TCKH, Kinh tế, Công an quận, Văn phòng HĐND-UBND quận; Ban QLDA quận, Chủ tịch UBND - Công an phường Ngọc Hà, Đại diện dân

Ban QLDA

10h30: Nghe báo cáo phương án cải tạo trụ sở cơ quan quận

Trưởng các đơn vị: Văn phòng, P.TCKH, P.QLĐT, Đơn vị tư vấn

Văn phòng

8h30

Họp giao ban 11 tháng công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai và môi trường.

Tập thể lãnh đạo và CBCC P.TNMT; Lãnh đạo các phòng: QLĐT, TCKH, Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp; Ban QLDA ĐTXD, Đội QL TTXD ĐT, Chi cục Thuế, BTCD, Văn phòng ĐKĐĐ CNKV BĐ-HK-ĐĐ; Lãnh đạo UBND và Cán bộ Địa chính 14 phường.

P.TNMT

8h30

8h30: Họp Thường trực Ban chỉ đạo 138 thông qua đề xuất phân bổ chỉ tiêu khen thưởng năm 2020 và chuẩn bị tổng kết, đánh giá kết quả năm 2020 và xây dựng, triển khai kế hoạch năm 2021.

Thường trực Ban chỉ đạo 138 là lãnh đạo các đơn vị: Công an quận, Ủy ban MTTQ, LĐ-TBXH, P.Y tế, TT Y tế và Thành viên Tổ công tác giúp việc BCĐ 138 quận.

Công an quận

10h00: Họp Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo

Mời thành viên BCĐ hiến máu nhân đạo quận theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND quận

Hội CTĐ

8h30

Làm việc với tập thể BQL chợ Long Biên

Tập thể lãnh đạ

 

o BQL chợ Long Biên (Xe đ/c Phúc)

BQL Chợ Long Biên

13h30

Dự bế mạc kỳ họp 18 HĐND Thành phố khóa XV

Mời đ/c Chủ tịch UBND quận dự (xe đ/c Khôi)

 

14h00

14h00: Họp Thường trực Ban chỉ đạo 197 quận

Lãnh đạo các đơn vị: Công an quận, P.QLĐT, TC-KH, LĐ-TB&XH, TNMT, VHTT, Nội vụ, Y tế, TT Y tế, Đội TT GTVT Ba Đình, Đội QL TTXD ĐT quận.

Công an quận

P.QLĐT

15h00: Họp Thường trực Ban chỉ đạo PCCC&CNCH quận

Lãnh đạo các đơn vị: Công an quận, P.QLĐT, TC-KH, Nội vụ.

Công an quận

P. QLĐT

16h00: Họp Thường trực Ban chỉ đạo THADS quận

Lãnh đạo các đơn vị: Tư pháp, CAQ, Nội vụ, CC THADS

CC THADS

14h00

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy tổng kết công tác năm 2020.

Mời đ/c Cồ Như Dũng - PCT UBND quận dự.

Ban Tổ chức Quận ủy

16h00

Họp Cụm trưởng, Cụm phó cụm thi đua Số 8

Theo giấy mời

P.Nội vụ

Thứ 5

10/12

8h30

Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa UBND quận và Liên đoàn Lao động quận, giai đoạn 2016-2020 và
ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025.

Mời các đ/c TT Quận ủy, TT HĐND quận, đ/c Diễm - PCT UBND dự và theo giấy mời.

Văn phòng
LĐ Lao động

8h30

Họp BCĐ phát triển điện lực triển khai công tác đảm bảo cung ứng điện phục vụ Tết Dương Lịch, tết nguyên đán Tân sửu 2021 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Góp ý xây dựng dự thảo Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 16/9/20 của Thành ủy

Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển điện lực quận Ba Đình theo Quyết định số1521/QĐ-UBND ngày 13/7/2020

P.Kinh tế

10h00

Họp với Ban thường vụ Hội cựu TNXP về tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo giấy mời

P.Nội vụ

14h00

Họp Ban Thường vụ Quận ủy

Mời đ/c Chiến, đ/c Thành, đ/c Dũng, đ/c Hạnh dự.

Văn phòng
Quận ủy

14h00

Xét duyệt, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của các tác giả công tác tại các phòng ban, đơn vị, các phường thuộc quận phục vụ công tác thi đua khen thưởng

Mời các đ/c là Thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ quận ( Theo Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 17/8//20 của UBND quận)

P. Kinh tế

Thứ 6

11/12

8h00

Họp BCĐ cải các tư pháp quận tổng kết công tác năm 2020

Mời đ/c Diễm - PCT UBND quận dự và theo giấy mời

 

8h00

Dự Hội nghị kiểm điểm BCH và cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các phường: Ngọc Khánh, Điện Biên.

Mời đ/c Chủ tịch UBND quận dự tại phường Ngọc Khánh
(xe đ/c Khôi)

Mời đ/c Hạnh - PCT HĐND quận dự tại phường Điện Biên (xe đ/c Phúc)

Các phường: Ngọc Khánh, Điện Biên

8h30

Làm việc với tập thể lãnh đạo, CBCC P.TC-KH

Tập thể Lãnh đạo và CBCC phòng TCKH.

P.TCKH

10h00

Họp triển khai kế hoạch Hội diễn liên hoan nghệ thuật quần chúng

Theo giấy mời

P.VHTT

14h00

Họp Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mời các đ/c TT HĐND quận, lãnh đạo UBND quận dự.

VP Quận ủy

14h00

Hội nghị tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn quận Ba Đình năm 2020.

Theo giấy mời

Ban Tuyên giáo

15h30

Nghe P.VHTT báo cáo đề cương Sổ tay du lịch điện tử

Mời đ/c Chủ tịch UBND quận dự và theo giấy mời

P.VHTT

16h00

Họp Thường trực Quận ủy

Mời đ/c Chủ tịch UBND quận

VP QU

Thứ 7

12/12

8h00

Dự Hội nghị kiểm điểm BCH và cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các phường: Liễu Giai, Quán Thánh

Mời đ/c Chủ tịch HĐND quận dự tại phường Liễu Giai.

Mời đ/c Diễm - PCT UBND quận dự tại phường Quán Thánh. (xe trực cuối tuần)

Các phường: Liễu Giai,
Quán Thánh

Chủ nhật

13/12

7h30

Dự ngày hội hiến máu tình nguyện Khối CNVCLĐ

Mời đ/c Diễm - PCT UBND quận dự (xe trực cuối tuần)

Hội CTĐ

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 382
Số lượt truy cập: 369375