Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020

content:

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Cơ quan
chuẩn bị

Thứ 2

07/9

9h00

Giao ban TTQU – TT HĐND – Lãnh đạo UBND quận

Mời TT QU; TT HĐND; Lãnh đạo UBND quận

VP QU

14h00

*14h00: Họp Ban chỉ đạo Chương trình về công tác Cải cách hành chính, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Thông qua Đề cương Chương trình)

- Mời đ/c Hạnh – PCT TT HĐND quận; đ/c Diễm – PCT UBND quận

- Mời trưởng các đ/v: LĐTBXH, GDĐT, Tư pháp, Văn phòng, Kinh tế, CC Thuế và theo giấy mời

P. Nội vụ

*15h30: Họp Ban chỉ đạo Chương trình về công tác văn hóa xã hội và giáo dục đào tạo, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Thông qua Đề cương Chương trình)

- Mời các đ/c PCT UBND quận: Phạm Thị Diễm, Cồ Như Dũng

- Mời trưởng các đ/v: GDĐT, LĐTBXH, VHTT, TCKH và theo giấy mời

P. GDĐT

14h00

Nghe các đơn vị báo cáo công tác triển khai Hội thi tìm hiểu Luật PCCC năm 2020; Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn công tác PCCC&CNCH đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trên địa bàn quận.

Mời lãnh đạo các đ/v: QLĐT, TCKH, Y tế, Hội LHPN, Văn phòng HĐND và UBND quận; Lãnh đạo và CV P.GDĐT theo dõi khối MN, TH, THCS

CA quận

P. GDĐT

15h30

Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án tại số 148-150 Sơn Tây, phường Kim Mã

- Mời lãnh đạo các đ/v: TNMT, TCKH, QLĐT, Kinh tế, Tư pháp, Thanh tra quận, Ban QLDA; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an phường Kim Mã

- Mời Công ty CP PCCC Sông Đà

Ban QLDA

P.Kim Mã

Thứ 3

08/9

8h30

Tiếp, làm việc với Thanh tra Thành phố về việc kiểm tra, rà soát việc áp dụng cơ chế chính sách BT, HT&TĐC để hoàn thành việc xác minh nội dung khiếu nại của 29 hộ dân nhà C1 Thành Công

- Mời đ/c Nguyễn Trung Dũng – PCT UBND quận;

- Mời trưởng các đ/v: Thanh tra quận, TNMT, QLĐT, TCKH, Tư pháp, Kinh tế; Ban QLDA; Chủ tịch UBND phường Thành Công;

- Mời Công ty CP ĐTXD CIENCO 1 (Chủ đầu tư)

Thanh tra quận

Ban QLDA

P. Th Công

8h30

Tập huấn quản lý chó nuôi và hướng dẫn quy trình bắt và xử lý chó thả rông; Xây dựng vùng an toàn bệnh dại trên địa bàn (Buổi 1)

Mời L/đ các đ/v: Kinh tế, VHTT và UBND các phường: Phúc Xá, Nguyễn Trung Trực, Trúc Bạch, Đội Cấn, Giảng Võ, Thành Công, Liễu Giai

Trạm CN và Thú y

9h00

Dự Lễ tưởng niệm 51 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mời đ/c Cồ Như Dũng – PCT UBND quận (Xe đ/c Phúc)

BTL Bảo vệ Lăng

9h00

Làm việc với Đoàn cán bộ Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch tài chính) về việc xây dựng biểu mẫu, thu thập và tổng hợp số liệu chỉ tiêu y tế cho Covid - 19

Mời L/đ các đ/v: Y tế, TCKH

P. Y tế

14h00

Họp Hội đồng BT, HT&TĐC dự án xây dựng đường Vành đai 1

- Mời Ban QLDA ĐTXD Công trình DD&CN Thành phố;

- Mời Thành viên Hội đồng BT, HT&TĐC quận

Ban QLDA

14h00

Họp Thường trực Ban chỉ đạo 197 để chuẩn bị Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2020

Mời L/đ các đ/v: CA quận, QLĐT, TCKH, LĐTBXH, VHTT, Đội TT GTGT Ba Đình, Đội QL TTXD đô thị

CA quận

P. QLĐT

Thứ 4

09/9

8h00

Họp Ban Thường vụ Quận ủy

Mời đ/c Chiến, đ/c Thành, đ/c Dũng, đ/c Hạnh

VP QU

Y tế, GDĐT

8h30

Tập huấn quản lý chó nuôi và hướng dẫn quy trình bắt và xử lý chó thả rông; Xây dựng vùng an toàn bệnh dại trên địa bàn (Buổi 2)

Mời L/đ các đ/v: Kinh tế, VHTT và UBND các phường:  Q.Thánh, Ng.Hà, Đ.Biên, K.Mã, Ng.Khánh, C.Vị, V.Phúc

Trạm CN và Thú y

14h00

Họp Ban chỉ đạo Chương trình về quản lý và phát triển đô thị, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Thông qua Đề cương Chương trình)

- Mời đ/c Nguyễn Trung Dũng – PCT UBND quận;

- Mời trưởng các đ/v: UBKT Quận ủy; UB MTTQ quận; QLĐT, CA quận, Ban CHQS, VHTT, TCKH; Bí thư Đảng ủy các phường: Đ.Cấn, G.Võ, K.Mã, ThCông, C.Vị

P. QLĐT

14h00

Họp rà soát kinh phí mua sắm thiết bị tối thiểu lớp 1; Đầu tư triển khai dạy học Chương trình tin học quốc tế và nghe đơn vị báo cáo phương án triển khai lắp đặt cầu truyền hình các trường học trong quận

- Mời đ/c Diễm – PCT UBND quận

- Mời L/đ và chuyên viên phòng GDĐT

- Mời Hiệu trưởng các trường Tiểu học

- Mời Hiệu trưởng 5 trường THCS triển khai dạy học Chương trình quốc tế

P. GDĐT

14h30

Tiếp, làm việc với Sở Xây dựng về việc quản lý, sử dụng các nhà chung cư trên địa bàn quận

- Mời đ/c Nguyễn Trung Dũng – PCT UBND quận;

- Mời L/đ các đ/v: QLĐT, Nội vụ, Tư pháp, Đội QL TTXD đô thị và theo giấy mời

P. QLĐT

Thứ 5

10 /9

8h30

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

- Mời đ/c Diễm – PCT UBND quận;

- Mời Tập thể lãnh đạo và chuyên viên phòng GDĐT;

- Mời trưởng các đ/v: TCKH, Nội vụ, VHTT, CA quận; Ban QLDA;Chủ tịch UBND 14 phường; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn quận

P. GDĐT

8h30

Tiếp công dân định kỳ

Mời L/đ các đ/v: Thanh tra quận, TNMT, QLĐT, Đội QL TTXD đô thị, Ban QLDA, Văn phòng

Văn phòng

9h30

Họp Ban chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Mời đ/c Cồ Như Dũng – PCT UBND quận và trưởng các đ/v: TCKH, Kinh tế, VHTT, Nội vụ, Ban QL Chợ số 3, Trung tâm VHTT&TT, Đội QLTT số 3 (Xe đ/c Khôi)

UB MTTQ

14h00

*14h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng mới trạm 110kv Bắc Thành Công và nhánh rẽ

- Mời BQL dự án lưới điện Hà Nội;

- Mời L/đ các đơn vị: Ban QLDA, TNMT, QLĐT, TCKH và UBND phường Thành Công

Ban QLDA

*15h00: Kiểm điểm tiến độ công tác GPMB dự án mở rộng ngõ 12 Đào Tấn

Mời L/đ các đ/v: Ban QLDA, TNMT, QLĐT, TCKH. Kinh tế, CA quận; L/đ UBND và CA phường Cống Vị

14h30

Hội nghị tổng kết diễn tập chiến đấu phòng thủ quận Ba Đình năm 2020

- Mời TT QU; TT HĐND; Lãnh đạo UBND quận;

- Mời Chủ tịch UB MTTQ và Trưởng các đoàn thể: Hội CCB, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Mời trưởng các đ/v: VPQU, Ban CHQS, CA quận, TCKH, Nội vụ, VHTT, Y tế; Trung tâm y tế và Thành viên BCĐ diễn tập quận

- Mời Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Chỉ huy trưởng, Trưởng CA 03 phường: Điện Biên, Phúc Xá, Kim Mã;

- Mời Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng quân sự các phường còn lại và tập thể, cá nhân được khen thưởng

Ban CHQS

16h00

Họp Thường trực Quận ủy

Mời đ/c Chủ tịch UBND quận

VP QU

Thứ 6

11 /9

8h00

Họp Ban chỉ đạo GPMB đường Vành đai 1

- Mời đ/c Chủ tịch UBND quận

- Mời Thành viên Ban chỉ đạo GPMB đường Vành đai 1

Ban QLDA

VP QU

8h30

Dự kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Tổng cục công nghiệp quốc phòng và Lễ đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất

Mời đ/c Nguyễn Trung Dũng – PCT UBND quận

(Xe đ/c Phúc)

 

 

Ghi chú:

- P. QLĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức làm việc, kiểm tra công tác PCTT&TKCN tại các phường: Nguyễn Trung Trực, Trúc Bạch, Quán Thánh, Điện Biên, Đội Cấn, Ngọc Hà, Kim Mã, Vĩnh Phúc và Liễu Giai.

- P. TNMT tham dự cuộc họp định giá tài sản là nhà, đất tại địa chỉ số 61 phố An Xá, phường Phúc Xá. Thời gian: 14h00 ngày 09/9/2020 (Thứ Tư) tại phòng họp tầng 10, khu liên cơ 258 Võ Chí Công.

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 386
Số lượt truy cập: 369364