Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020

content:

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Cơ quan
chuẩn bị

Thứ 2

23/11

8h00

Giao ban Lãnh đạo UBND quận.

Mời các đ/c PCT UBND quận; Lãnh đạo Văn phòng

Văn phòng

8h00

Làm việc về công tác chuẩn bị, phục vụ Hội nghị TXCT sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Mời l/đ các đ/v: Công an quận, UB MTTQ quận,
Văn phòng HĐND và UBND quận.

Văn phòng

8h30

Dự Lễ kỷ niệm 10 năm Hoàng Thành Thăng Long được UNESCO vinh danh Di sản Văn hóa (2010-2020)

Mời đ/c Phạm Thị Diễm - PCT UBND quận dự (xe đ/c Khôi)

 

9h00

Giao ban Thường  trực HĐND quận.

Theo giấy mời

Văn phòng

Các Ban

10h00

Giao ban TT Quận ủy - TT HĐND - Lãnh đạo UBND quận

Mời TT Quận ủy; TT HĐND quận; Lãnh đạo UBND quận

VP Quận ủy

14h00

Họp về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực ngõ 279 phố Đội Cấn (tuyến mương T2C Đại Yên)

- Mời đ/c Nguyễn Trung Dũng - PCT UBND quận;

- Trưởng các Ban: Pháp chế, KT-XH HĐND quận;

- Mời Trưởng các đ/v: P.TNMT, P.QLĐT, Thanh tra quận, P.Tư pháp, Đội QL TTXD đô thị, Ban QLDA ĐTXD;
Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà.

P. TNMT

P. Ng Hà

14h00

Làm việc tại BQL chợ Long Biên

Theo giấy mời

BQL Chợ Long Biên

15h30

Hội nghị triển khai điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số đánh giá kết quả CCHC quận Ba Đình năm 2020

Theo giấy mời

P.Nội vụ

16h00

Kiểm điểm tiến độ GPMB dự án xây dựng đường Vành đai 1

- Mời Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp;

- Mời trưởng các đ/v: TNMT, TCKH, QLĐT, Thanh tra quận; Ban QLDA; Ban QL Chợ số 2;

- Mời Chủ tịch UBND các phường: T.Công, G.Võ, N.Khánh.

Ban QLDA

16h00

Họp Thường trực BCĐ PCCC&CNCH quận

Mời L/đ các đ/v: QLĐT, CA quận, Nội vụ.

P. QLĐT

CA quận

Thứ 3

24/11

8h00

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”

Theo giấy mời

Công an quận

8h30

Dự Tọa đàm ”Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội"

Mời đ/c Chủ tịch HĐND quận dự

 

8h30

Dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh

Mời đ/c Nhiên - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận dự

 

8h30

Dự Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND quận trước kỳ họp thứ 16, HĐND quận Khóa XIX tại các phường: Giảng Võ, Điện Biên, Ngọc Khánh.

Mời đ/c Chủ tịch UBND quận dự tại P.Giảng Võ (xe đ/c Thành)

Mời đ/c Cồ Như Dũng - PCT UBND quận dự tại phường Điện Biên (xe đ/c Phúc)

Mời đ/c Phạm Thị Diễm - PCT UBND quận dự tại phường Ngọc Khánh (xe đ/c Khôi) và theo lịch phân công

Các phường: Giảng Võ, Điện Biên, Ngọc Khánh

14h00

Dự Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND quận trước kỳ họp thứ 16, HĐND quận Khóa XIX tại các phường: Cống Vị, Liễu Giai.

Mời đ/c Chủ tịch HĐND quận, đ/c Nguyễn Trung Dũng - PCT UBND quận dự tại phường Cống Vị (xe đ/c Phúc);

Mời đ/c Phạm Thị Diễm - PCT UBND quận dự tại phường Liễu Giai (xe đ/c Khôi) và theo lịch phân công

Các phường: Cống Vị. Liễu Giai

Thứ 4

25/11

8h00

Họp Ban Thường vụ Quận ủy

Mời đ/c Chiến, đ/c Thành, đ/c Dũng, đ/c Hạnh dự.

 

8h30

Họp thông qua báo cáo:

- Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

- Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020;
phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

- Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo các đơn vị: Công an quận, Thanh tra quận,
Văn phòng, Ban tiếp công dân.

Công an quận, Thanh tra quận

14h00

Phiên giải trình về công tác quản lý nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận.

Mời các đ/c TT Quận ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND dự và theo giấy mời.

Các Ban

HĐND

P.VHTT

Văn phòng

Thứ 5

26/11

8h00

Hội nghị Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Mời các đ/c TT Quận ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND quận dự và theo giấy mời

Văn phòng

8h00

Dự Hội nghị tập huấn, cập nhật kiến thức ANQP đối tượng 3

Mời đ/c Chủ tịch UBND quận dự và theo giấy mời

BCH Quân sự quận

8h30

Dự Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND quận trước kỳ họp thứ 16, HĐND quận Khóa XIX tại các phường: Đội Cấn, Quán Thánh, Thành Công

Mời đ/c Nguyễn Trung Dũng - PCT UBND quận dự tại phường Đội Cấn (xe đ/c Phúc);

Mời đ/c Phạm Thị Diễm - PCT UBND quận dự tại phường Quán Thánh (xe đ/c Khôi)

Mời đ/c Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận, đ/c Cồ Như Dũng - PCT UBND quận dự tại phường Thành Công (xe đ/c Thành) và theo lịch phân công

Các phường: Đội Cấn, Quán Thánh, Thành Công

14h00

Dự Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND quận trước kỳ họp thứ 16, HĐND quận Khóa XIX tại các phường: Trúc Bạch - Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Ngọc Hà

Mời đ/c Chủ tịch UBND quận và đ/c Trưởng Ban KT-XH HĐND quận dự tại phường Trúc Bạch - Nguyễn Trung Trực (xe đ/c Thành);

Mời đ/c Nguyễn Trung Dũng - PCT UBND quận dự tại phường Phúc Xá (xe đ/c Phúc);

Mời đ/c Cồ Như Dũng - PCT UBND quận dự tại phường Ngọc Hà (xe đ/c Khôi) và theo lịch phân công

Các phường: Trúc Bạch - Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Ngọc Hà

14h00

Dự đối thoại của Trưởng P.GD-ĐT quận với Hiệu trưởng và đại diện CMHS các trường thuộc quận

Mời đ/c Phạm Thị Diễm - PCT UBND quận và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy dự.

P.GD-ĐT

19h00

Dự Lễ khai mạc Hội chợ nông sản thực phẩm, sản phẩm  OCPO năm 2020

Mời đ/c Cồ Như Dũng - PCT UBND quận dự (xe đ/c Khôi)

 

Thứ 6

27/11

8h00

Họp Ban Thường vụ Quận ủy

Mời đ/c Chiến, đ/c Thành, đ/c Dũng, đ/c Hạnh dự.

 

14h00

Dự Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND quận trước kỳ họp thứ 16, HĐND quận Khóa XIX tại các phường: Vĩnh Phúc, Kim Mã

Mời đ/c Hạnh - PCT TT HĐND quận, đ/c Cồ Như Dũng - PCT UBND quận dự tại phường Vĩnh Phúc (xe đ/c Phúc);

Mời đ/c Phạm Thị Diễm - PCT UBND quận dự tại phường Kim Mã (xe đ/c Khôi) và theo lịch phân công

Các phường: Vĩnh Phúc, Kim Mã

14h00

Họp kiểm điểm tiến độ di dời các hộ gia đình ra khỏi chung cư nguy hiểm trên địa bàn quận

Theo giấy mời

Ban QLDA
ĐTXD

16h00

Họp Thường trực Quận ủy

Mời đ/c Chủ tịch UBND quận

VP QU

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 399
Số lượt truy cập: 369403