Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020

content:

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Cơ quan
chuẩn bị

Thứ 2

30/11

8h30

Giao ban Lãnh đạo UBND quận.

Mời các đ/c PCT UBND quận; Lãnh đạo Văn phòng

Văn phòng

8h30

Giao ban Thường  trực HĐND quận.

Theo giấy mời

Văn phòng

Các Ban

10h00

Giao ban TT Quận ủy - TT HĐND - Lãnh đạo UBND quận

Mời TT Quận ủy; TT HĐND quận; Lãnh đạo UBND quận

VP Quận ủy

14h00

Dự Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND quận trước kỳ họp thứ 16, HĐND quận Khóa XIX tại phường Vĩnh Phúc

Mời đ/c Hạnh - PCT TT HĐND quận, đ/c Cồ Như Dũng - PCT UBND quận dự (xe đ/c Phúc) và theo lịch phân công

P.Vĩnh Phúc

14h00

Họp UBND quận thông qua báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

- Mời các đ/c Lãnh đạo UBND quận dự

- Trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận; Trưởng các đơn vị: Công an quận, BCH Quân sự quận, Đội QL TTXD ĐT, Chi cục Thuế, Ban QLDA ĐTXD.

Văn phòng
P.TC-KH

15h30

Họp kiểm điểm tiến độ di dời các hộ gia đình ra khỏi chung cư nguy hiểm trên địa bàn quận.

Theo giấy mời

Ban QLDA
ĐTXD

16h00

Trao Quyết định nghỉ hưu cho cán bộ chủ chốt

Mời đ/c Trưởng P.Nội vụ.

P.Nội vụ

16h30

Họp Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND quận

Mời các đ/c Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan UBND quận

 

Thứ 3

01/12

8h00

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020

Theo giấy triệu tập

Công an quận

TT BDCT

8h00

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý IV với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 14 phường

Mời TT Quận ủy; TT HĐND quận; Lãnh đạo UBND quận

 

14h00

Đ/c Bí thư Quận ủy tiếp công dân theo Quy định 11-QĐ/TW

Mời đ/c Cồ Như Dũng - PCT UBND quận dự và theo giấy mời

BTCD

14h00

Họp UBND quận thông qua các báo cáo:

- 14h00: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết).

- 14h45 : Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 của quận (Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết). 

- 15h30 : Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của quận (Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết)

- Mời các đ/c PCT UBND quận dự.

- Trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận; Trưởng các đơn vị: Công an quận, BCH Quân sự quận, Đội QL TTXD ĐT, Chi cục Thuế, Ban QLDA ĐTXD.

P.TC-KH Văn phòng

16h30

Họp UBND quận thông qua các báo cáo phê chuẩn điều chỉnh quyết toán chi ngân sách quận Ba Đình năm 2019;
Tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Ba Đình năm 2021 (Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết) .

- Mời đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND quận dự dự

- Trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận; Trưởng các đơn vị: Công an quận, BCH Quân sự quận, Đội QL TTXD ĐT, Chi cục Thuế, Ban QLDA ĐTXD.

P.TC-KH Văn phòng

16h30

Nghe Công an quận báo cáo, đề xuất vị trí Phân đội PCCC&CNCH.

Mời L/đ các đ/v: CA quận, P.QLĐT, P.TNMT, P.TCKH, TT VHTT-TT; Chủ tịch UBND phường Liễu Giai.

CA quận

P. QLĐT

Thứ 4

02/12

8h00

Tiếp Ban Tuyên giáo Thành ủy về khảo sát về khảo sát công tác tuyên giáo năm 2020 tại Quận ủy

Mời đ/c Diễm - PCT UBND quận dự và theo giấy mời

Ban TG

8h00

Ban Pháp chế HĐND quận quận thẩm tra

- 8h00: Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2020

- 9h15: Báo cáo kết quả công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân quận.

- 10h30: Báo cáo kết quả công tác Thi hành án Dân sự năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Mời các đ/c TT HĐND quận và Thành viên Ban Pháp chế của HĐND quận dự;

Mời Trưởng các đơn vị: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục THADS, Văn phòng HĐND-UBND quận và theo giấy mời

Viện KSND,

TAND,
Chi cục THADS

8h30

Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp GCN QSD đất cho công dân trên địa bàn phường Trúc Bạch

- Mời L/đ các Sở: Thanh tra TP, Sở Xây dựng, Sở QHKH, Sở Tài chính, Sở TNMT, Thanh tra Sở TNMT; C.ty QL&PT Nhà HN; Xí nghiệp QL&PT nhà Ba Đình;

- Mời L/đ các đ/v: TNMT, Thanh tra quận, QLĐT, Ban QLDA; Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch.

P. TNMT

8h30

Họp Hội đồng BTHT&TĐC quận thông qua dự thảo phương án BTHT&TĐC của các hộ dân trên địa bàn phường Đội Cấn thực hiện dự án Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây

- Mời L/đ Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông TP

 Mời: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, UBMTTQ quận

- Các đơn vị: QLĐT, TNMT, TCKH, Kinh tế, Công an quận, Ban QLDA quận; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an phường Đội Cấn, đại diện dân

Ban QLDA

 

Làm việc với Cục CNTT - Bộ GD&ĐT góp ý Đề án ứng dụng CNTT trong GD-ĐT giai đoạn 2020-2025

Trưởng các đ/v: P.GD-ĐT, P.TCKH, Văn phòng.

P.GD-ĐT

10h00

Tiếp công dân

Theo giấy mời

BTCD

Thanh tra quận

14h00

Họp Ban Thường vụ Quận ủy

Mời đ/c Chiến, đ/c Thành, đ/c Dũng, đ/c Hạnh dự.

 

14h00

Làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức phòng Tài chính Kế hoạch

Tập thể LĐ và CBCC phòng TCKH.

TCKH

Thứ 5

03/12

8h00

Dự tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu nhi khoa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp học Mầm non Thành phố Hà Nội năm học 2020-2021.

Mời đ/c Diễm - PCT UBND quận dự và theo giấy mời
(xe đ/c Khôi)

P.GD-ĐT

8h30

Dự Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế người khuyết tật, tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động Hội năm 2021

Mời đ/c Diễm - PCT UBND quận dự và theo giấy mời
(xe đ/c Khôi)

Hội NKT

8h00

Ban Pháp chế HĐND quận thẩm tra báo cáo

- Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

- Báo cáo kết quả công tác PCTN và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

- Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

- Mời đ/c TT HĐND quận;

- Đ/c Cồ Như Dũng - PCT UBND quận;

- Thành viên Ban Pháp chế HĐND quận và Trưởng các đơn vị: Công an quận, Thanh tra quận và theo giấy mời

Công an quận, Thanh tra quận

Văn phòng

8h00

Ban KT-XH HĐND quận thẩm tra báo cáo

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (kèm theo dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH, ANQP năm 2021 của quận Ba Đình).

- Bảng tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH năm 2020 và dự kiến kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu KTXH năm 2021.

- Mời đ/c TT HĐND quận;

- Đ/c Nguyễn Trung Dũng - PCT UBND quận;

- Thành viên Ban KH-XH HĐND quận và Trưởng các đơn vị: TCKH, Văn phòng và theo giấy mời

TCKH

Văn phòng

8h30

Thường trực HĐND quận tiếp công dân

L/đ các đ/v: Thanh tra quận, QLĐT, TNMT, Ban QLDA ĐTXD, Đội QL TTXD ĐT, Văn phòng, Ban tiếp công dân.

BTCD

10h00

Ban KT-XH HĐND quận thẩm tra Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của quận
(Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết)

- Mời đ/c TT HĐND quận;

- Đ/c Chủ tịch UBND quận;

- Thành viên Ban KH-XH HĐND quận và Trưởng các đơn vị: TCKH, Văn phòng và theo giấy mời

TCKH

Văn phòng

11h00

Ban KT-XH HĐND quận thẩm tra:

- Báo cáo phê chuẩn điều chỉnh quyết toán chi ngân sách quận Ba Đình năm 2019.

- Tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Ba Đình năm 2021 (Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết).

- Mời đ/c TT HĐND quận;

- Đ/c Cồ Như Dũng - PCT UBND quận;

- Thành viên Ban KH-XH HĐND quận và Trưởng các đơn vị: TCKH, Văn phòng và theo giấy mời

TCKH

Văn phòng

11h00

Ban Pháp chế HĐND quận quận thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (kèm theo dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH, ANQP năm 2021 của quận Ba Đình).

- Mời đ/c TT HĐND quận;

- Đ/c Nguyễn Trung Dũng - PCT UBND quận;

- Thành viên Ban Pháp chế HĐND quận và Trưởng các đơn vị: TCKH, Văn phòng và theo giấy mời

TCKH

Văn phòng

15h00

Dự gặp mặt BCH Hội CCB quận qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam

Mời TT Quận ủy; TT HĐND quận; Lãnh đạo UBND quận và theo giấy mời

Hội CCB

15h30

Ban KT-XH HĐND quận thẩm tra báo cáo

- 15h30: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết).

- 16h30 : Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 của quận
(Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết). 

- Mời đ/c TT HĐND quận;

- Đ/c Chủ tịch UBND quận;

- Thành viên Ban KH-XH HĐND quận và Trưởng các đơn vị: TCKH, Văn phòng và theo giấy mời.

TCKH

Văn phòng

15h30

Họp giao ban về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai và môi trường.

Tập thể lãnh đạo và CBCC P.TNMT; Lãnh đạo các phòng: QLĐT, TCKH, Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp; Ban QLDA ĐTXD, Đội QL TTXD ĐT, Chi cục Thuế, BTCD, Văn phòng ĐKĐĐ CNKV BĐ-HK-ĐĐ; Chủ tịch UBND và Cán bộ Địa chính 14 phường.

P.TNMT

16h30

Họp BCĐ Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa quận.

Mời thành viên BCĐ Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa quận.

P.VHTT

Thứ 6

04/12

8h00

Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXVI

Mời TT Quận ủy; TT HĐND quận; Lãnh đạo UBND quận và theo giấy mời

Văn phòng Quận ủy

16h00

Họp Thường trực Quận ủy

Mời đ/c Chủ tịch UBND quận

VP QU

Thứ 7

05/12

8h30

Dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường THCS Nguyễn Công Trứ

Mời TT Quận ủy; TT HĐND quận; Lãnh đạo UBND quận và theo giấy mời (xe trực cuối tuần)

Trường THCS Nguyễn Công Trứ

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 413
Số lượt truy cập: 369472