LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND QUẬN BA ĐÌNH

content:

Lịch công tác tuần 25: từ ngày 14/6 - 20/6/2021: xem chi tiết tại đây

content:

content:

Thư viện hình ảnh