LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND QUẬN BA ĐÌNH

content:

Lịch công tác tuần 26: từ ngày 21/6 - 27/6/2021: xem chi tiết tại đây

content:

content:

Thư viện hình ảnh