LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND QUẬN BA ĐÌNH

content:

Lịch công tác tuần 27: từ ngày 28/6 - 4/7/2021: xem chi tiết tại đây

content:

content:

Thư viện hình ảnh