LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND QUẬN BA ĐÌNH

content:

Lịch công tác tuần 28: từ ngày 05/7 - 11/7/2021: xem chi tiết tại đây

content:

content:

Thư viện hình ảnh