Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Để triển khai kịp thời chính sách của Chính phủ, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản số 5306/HD-NHCS và 5307/NHCS-TDNN ngày 08/7/2022 về việc tiếp tục thực hiện nhận tiền gửi ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.
content:

Hình ảnh minh họa

Ngày 08/7/2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS). Theo đó, kể từ ngày 8/7/2022, Ngân hàng CSXH quận Ba Đình thực hiện nhận tiền gửi ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, cụ thể như sau:

I. Thực hiện nhận tiền gửi ký quỹ đối với lao động không vay vốn để ký quỹ

1. Nơi nhận ký quỹ

Trung tâm Lao động ngoài nước thỏa thuận với khách hàng thực hiện ký quỹ tại NHCSXH nơi nhận ký quỹ theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

2. Hồ sơ đề nghị ký quỹ

a) Bản sao công chứng hoặc chứng thực hoặc bản chính Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc do khách hàng cung cấp.

b) Bản sao công chứng hoặc chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực do khách hàng cung cấp.

3. Thời điểm và thời hạn ký quỹ

a) NHCSXH nơi nhận ký quỹ thực hiện nhận ký quỹ sau khi khách hàng đã được phía Hàn Quốc chấp nhận vào làm việc và ký Hợp đồng với Trung tâm Lao động ngoài nước về việc đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

b) Thời hạn ký quỹ được tính từ ngày tài khoản tiền gửi ký quỹ của khách hàng được phong tỏa đến thời điểm có văn bản thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc hoặc quyết định/văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Số tiền ký quỹ

Số tiền ký quỹ căn cứ theo thỏa thuận giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và khách hàng ghi trên Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được ghi nhận tại Hợp đồng ký quỹ giữa khách hàng, Trung tâm Lao động ngoài nước và NHCSXH nơi nhận ký quỹ.

5. Quản lý tiền ký quỹ   

NHCSXH nơi nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa tài khoản tiền gửi ký quỹ của khách hàng và chỉ thực hiện chi trả theo văn bản thanh lý Hợp đồng giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và khách hàng hoặc trích/chuyển theo quyết định/văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ được trả lãi theo quy định.

6. Sử dụng tiền ký quỹ

Việc sử dụng tiền ký quỹ của khách hàng thực hiện theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc giữa khách hàng và Trung tâm Lao động ngoài nước.

 II. Cho vay để ký quỹ            

Đối với người lao động được tuyển chọn trước ngày 01/01/2022 theo ngày ký hợp đồng với doanh nghiệp của Hàn Quốc thuộc đối tượng, đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để ký quỹ tại NHCSXH, NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay theo Mục III văn bản số 2401/HD-NHCS ngày 12/5/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH.

 Sau khi người lao động được vay vốn,NHCSXH nơi cho vay thực hiện ký quỹ cho người lao động theo văn bản số 5306/HD-NHCSXH ngày 08/7/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Ngân hàng Chính sách xã hội quận

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 444
Số lượt truy cập: 1586493