Quận Ba Đình: Các công trình xây dựng được phép thi công khi đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch

UBND quận Ba Đình yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19, ký cam kết tuân thủ đúng các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, UBND Thành phố. Công trình được thi công khi đảm bảo các điều kiện về PCD và được quận kiểm tra, giám sát.
content:

Hình ảnh minh họa 

Ngày 22/9, UBND quận ban hành công văn số 2030/UBND-QLĐT về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng. Theo đó, UBND quận yêu cầu UBND 14 phường, các đơn vị liên quan và các Chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện các nội dung sau:

1. Phổ biến công khai các yêu cầu, quy định và biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên công trường theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, UBND Thành phố đến các Chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình xây dựng trên địa bàn.

2. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện thi công xây dựng của Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, cung ứng vật liệu của các công trình xây dựng được phép hoạt động thi công; xử lý nghiêm đối với các trường hợp không nghiêm túc chấp hành theo quy định pháp luật.

3. Yêu cầu Chủ đầu tư, đơn vị thi công tạm dừng thi công xây dựng đối với các công trình nằm trong phạm vi khu vực cách ly, phong tỏa khi phát sinh các khu vực này trên địa bàn.

4. Các Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19, ký cam kết tuân thủ đúng các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ y tế, Bộ Xây dựng và chỉ đạo của Thành phố về phòng, chống dịch; Gửi phương án tới UBND quận (thông qua Phòng Quản lý đô thị) để kiểm tra, giám sát.

5. Các Chủ đầu tư, nhà thầu thi công được phép thi công khi công trình xây dựng khi đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch.

Đính kèm Công văn số 2030/UBND – QLĐT ././documents/1062718/0/cv-2030-2021%2822.09.2021_15h02p40%29_signed.pdf/5bb401c8-819f-5291-1070-15f27c16ff7a?t=1632448364006

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 581
Số lượt truy cập: 851059