Quận Ba Đình: Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ trong thời gian áp dụng chỉ thị số 16/CT-TTg

Ngày 28/7, UBND quận Ba Đình ban hành Công văn số 1593/UBND-KT về việc hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg.
content:

CBQLNH Đo thân nhiệt thường xuyên cho các hộ kinh doanh

Chợ số 3 nguồn cung lương thực, thực phẩm vẫn ổn định 

Văn bản nêu rõ: Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 dang diễn biến hết sức phức tạp và có khả năng lây lan trong thời gian tới. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh và làm tốt công tác QLNN về thương mại trên địa bàn, UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các phường Phúc Xá, Thành Công, Cống Vị, Đội Cấn, Ngọc Hà, Trúc Bạch; Trưởng Ban quản lý các chợ Long Biên, Số 2, Số 3 khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng Kinh tế: Hướng dẫn Ban quản lý các chợ thực hiện các nội dung phòng, chống dịch COVID-19 theo văn bản số 5858/BYT-MT của Bộ Y tế ban hành; Chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện bản Hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ trên địa bàn quận.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin: Tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ đối với các địa phương trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Y tế ban hành.

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Ba Đình: Thực hiện hướng dẫn Ban Quản lý các chợ về mặt chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, xử lý các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn phường có chợ cố định (gồm các chợ Long Biên, Thành Công B, Linh lang, Cống Vị, Ngọc Hà, Châu Long, Hữu Tiệp).

Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh định kỳ hàng tuần cho người quản lý, người lao động làm việc, người bán hàng tại các chợ để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh COVID-19 và có biện pháp xử lý kịp thời. Hướng dẫn Ban quản lý các chợ thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các khu vực kinh doanh trong chợ theo hướng dẫn về vệ sinh khử khuẩn tại chợ.

4. UBND các phường: Phúc Xá, Thành Công, Cống Vị, Đội Cấn, Ngọc Hà, Trúc Bạch: UBND các phương xác nhận Bản cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID- 19; Chủ động phối hợp với Phòng Y tế , Trung tâm Y tế Ba Đình xử lý các tình huống dịch xảy ra ( nếu có ) theo yêu cầu của Ban quản lý các chợ.

5. Ban Quản lý các chợ: Long Biên, số 2, số 3: Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ theo chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Công thương, UBND Thành phố và hướng dẫn của ngành Y tế. Thực hiện đánh giá an toàn COVID -19 và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ  theo hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đối với các địa phương trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Y tế ban hành.

Thực hiện ký cam kết Bản cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 với chính quyền địa phương nơi có chợ và lưu giữ tại chợ để thực hiện.

Hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các hộ kinh doanh trong chợ thực hiện ký Bản cam kết tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 và các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. Chủ động phối hợp với UBND các phường sở tại và các đơn vị liên quan xử lý kịp thời mọi tình huống dịch xảy ra trong chợ; Gắn với đảm bảo hoạt động cung ứng hàng hoá thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn quận.

Đính kèm văn bản /documents/1062718/0/cv-15932021%2828.07.2021_17h10p06%29_signed.pdf/2b1035c2-e19b-592c-61dd-4f546abd1bd4?t=1627565985527

 

Phòng Văn hoá và Thông tin

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 375
Số lượt truy cập: 760572