Quận Ba Đình: Tổng kết 10 năm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong công tác khoa giáo

content:

Chiều ngày 25/11/2021, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, Chỉ thị số 10 về “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn", Chỉ thị 08 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” bằng hình thức trực tiếp tại quận và trực tuyến đến 14 phường để đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong công tác khoa giáo, biểu dương khen thưởng 51 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Đ/c Hoàng Ngọc Sáu - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực công tác khoa giáo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Đ/C Hoàng Minh Dũng Tiến - TUV, Bí thư Quận ủy, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

- Trong lĩnh vực phát triển thể dục, thể thao, công tác quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến. Giáo dục thể chất và thể thao trong trường học đã có sự đổi mới; phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển khá sâu rộng, nhiều chỉ tiêu thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng đứng đầu thành phố.

- Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã có những chuyển biến tích cực, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân. Nhiều mô hình điểm về an toàn thực phẩm của Quận đã được triển khai và đạt hiệu quả cao như xây dựng các tuyến phố vệ sinh an toàn thực phẩm có kiểm soát, các sản phẩm OCOP về thực phẩm qua đó được Thành phố đánh giá ghi nhận, đánh giá cao. Tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. 

- Công tác phổ cập giáo dục các cấp học được duy trì vững chắc, từng bước củng cố và phát triển theo hướng chuẩn hóa, chú trọng chất lượng và đảm bảo điều kiện để tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa đảm bảo chất lượng, đồng bộ. Sau nhiều năm được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, các cấp học trên địa bàn quận đã phát triển trên cả ba phương diện: quy mô mạng lưới, quy mô cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 87%. Nhiều học sinh Ba Đình đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học cấp thành phố, quốc gia và các kỳ thi quốc tế. Ngành giáo dục - đào tạo quận đã có sự phát triển vượt bậc, nằm trong nhóm 6 đơn vị dẫn đầu của thành phố trong năm học 2020 - 2021 vừa qua; từng bước tiến tới mục tiêu nằm trong tốp đầu Thành phố như trong Nghị quyết Đại hội XXVI đề ra.

Những thành tích trong việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo đã đóng góp quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân quận Ba Đình thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2010 - 2015, lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cùng với đó là những kết quả bước đầu trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời gian tới, trong bối cảnh còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi tình hình dịch CoVid-19 tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, Quận uỷ đề nghị cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư (khóa XI) gắn với thực hiện các chương trình công tác toàn khóa của Thành phố, quận đặc biệt là Chương trình số 06 của Thành ủy, Chương trình số 09 của Quận ủy về phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục đào tạo, giai đoạn 2020 - 2025” và các đề án, kế hoạch cụ thể hóa.

Các cấp ủy cơ sở cần phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ quận, trên cơ sở đó xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thế hóa hàng năm và từng giai đoạn phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 10, Chỉ thị số 08 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, phát triển thể dục thể thao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn quận.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 10, Chỉ thị số 08 gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị. Kịp thời động viên, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong công tác thực hiện công tác phổ cập giáo dục, phát triển thể dục thể thao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mặc dù vẫn còn nhiều nhiều khó khăn và thách thức, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố về lĩnh vực khoa giáo, tiếp tục phát động các phong trào thi đua, duy trì sự đoàn kết và đồng thuận trong toàn Quận, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI.

(Một số hình ảnh các đồng chí tham gia phát biểu tham luận tại Hội nghị)

 

 

                                                                   Ban Tuyên giáo

content:

content:

Thư viện hình ảnh