Quận Ba Đình: Triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ

- Ngày 15/6/2021, UBND quận Ba Đình ban hành Công văn số 1221/UBND-TCKH về việc triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ. Theo đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận theo đúng quy định, UBND quận giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị như sau:
content:

1. Chi cục Thuế quận chủ trì triển khai

- Tuyên truyền, phổ biến quy định của Nghị định số 52/2021/NĐ-CP đến tất cả doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận  bằng hình thức: Gửi Email đến 100% người nộp thuế là các tổ chức doanh nghiệp qua hệ thống thư điện tử tự động (ASM) của cơ quan thuế. Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin quận đăng tải một số tin, bài tuyên truyền và hướng dẫn người nộp thuế lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử quận (lập kế hoạch và nội dung tuyên truyền gửi phòng Văn hóa và Thông tin quận).

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh xác định số thuế, tiền thuê đất được gia hạn thời hạn nộp và thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn.

- Kịp thời đôn đốc thu số tiền thuế và thuê đất được gia hạn sau khi hết thời hạn gia hạn theo quy định; hạn chế tối đa việc phát sinh nợ thuế, nợ tiền thuê đất.

- Phối hợp cung cấp thông tin về số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn thời hạn gửi phòng Tài chính -  Kế hoạch phục vụ công tác điều hành ngân sách quận theo từng tháng, quý.

- Tổng hợp các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện thực tế, kịp thời báo cáo cục Thuế Hà Nội, UBND quận để chỉ đạo giải quyết.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Phối hợp với Chi cục thuế quận thực hiện đánh giá, xác định biến động số thu ngân sách quận khi thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP theo từng tháng, quý.

- Tham mưu điều hành ngân sách, đảm bảo các nhiệm vụ chi về lương và các khoản phụ cấp, chi cho con người, chi thực hiện các chính sách xã hội, chi phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ quan trọng, đột xuất dự toán được giao.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Chi cục thuế quận Ba Đình trong công tác quản lý thuế nói chung và công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, quản lý đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất nói riêng theo quy định.

4. UBND 14 phường, Ban quản lý chợ số 2, 3 và chợ Long Biên

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ đến các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường, các chợ.

- UBND các phường, Ban quản lý các chợ có trách nhiệm phối hợp với Chi cục thuế quận đôn đốc thu  tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn sau khi hết thời gian gia hạn theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 579
Số lượt truy cập: 501967