Quận uỷ Ba Đình: Thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 27/5, Quận uỷ Ba Đình ban hành Văn bản số 346-CV/QU về thực hiện “Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch CoVid-19 trên địa bàn thành phố”.
content:

Ban Thường vụ Quận uỷ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới phường cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận về công tác phòng, chống dịch CoVid-19 nhất là Thông báo số 309-TB/TU ngày 26/5/2021, Thông báo số 307-TB/TU ngày 24/5/2021 của Thành ủy, Công văn số 344-CV/QU ngày 26/5/2021 về “Thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố”.

2. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tuyệt đối không chủ quan nhưng cũng không hoang mang, lo lắng thái quá, đặc biệt cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch trong khu vực cách ly tập trung, những nơi có dịch.

Tăng cường nắm tình hình, định hướng dư luận, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng; đấu tranh, ngăn chặn thông tin sai, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch CoVid-19 quận và 14 phường phân công cán bộ phát ngôn để bảo đảm thống nhất việc cung cấp thông tin trong toàn quận và tại cơ sở.

Huy động mọi nguồn lực đặc biệt các nguồn lực xã hội; tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của quận. Ủy ban MTTQ quận tiếp tục kêu gọi, vận động hưởng ứng cuộc vận động quyên góp ủng hộ đối với công tác phòng, chống dịch trong cộng đồng, tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn lực cho quận và Thành phố trong công tác phòng, chống dịch. Tuyên truyền, biểu dương các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tích cực tham gia phòng, chống dịch để nhân rộng trên địa bàn quận.

3. Thần tốc truy vết, cách ly, khoanh vùng, tăng cường mở rộng xét nghiệm sàng lọc sớm, kịp thời phát hiện ca bệnh mới phát sinh, tăng tần suất xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ để sớm phát hiện ca dương tính, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dich, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung. Thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên y tế, nhất là lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch, không để lây nhiễm Covid-19.

4. Chú trọng công tác quản lý thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, giữ vững thị trường ổn định, không để tình trạng đầu cơ, khan hiếm hàng hóa gây thiếu hụt thị trường, đảm bảo các phương án sẵn sàng cung ứng hàng hóa trong mọi tình huống.

5. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc; tùy vào mức độ nguy cơ lây lan dịch bệnh để tổ chức phương án làm việc phù hợp, khuyến khích tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc luân phiên (trừ các lực lượng vũ trang, y tế và các lực lượng khác theo quy định) bảo đảm hiệu quả, an toàn để hạn chế tiếp xúc và giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh.

6. Thành viên tổ theo dõi các TCCS đảng theo Thông báo số 22-TB/QU của Quận ủy; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch đối với các địa bàn được phân công; thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy theo quy định.

7. Để đảm bảo và thực hiện các chính sách đặc thù cho công tác phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu cấp bách với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và động viên kịp thời đối với lực lượng tuyến đầu, bám sát chỉ đạo và hướng dẫn của Thành phố, UBND quận chủ động nghiên cứu, đề xuất về việc sử dụng ngân sách Quận đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng mức, đúng đối tượng, tránh tiêu cực, thất thoát, lãng phí, trình Thường trực HĐND quận và báo cáo tại kỳ họp gần nhất của HĐND quận./.

Phòng Văn hoá và Thông tin

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 399
Số lượt truy cập: 369398