Quận uỷ Ba Đình: Đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gắn với đảm bảo các quy định phòng, chống dịch CoVid-19

Ngày 21/5, Quận uỷ Ba Đình ban hành Công văn số 335-CV/QU về việc chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với đảm bảo các quy định phòng chống dịch CoVid-19.
content: