Thông báo: Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường thuộc quận Ba Đình

content:

Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường thuộc quận Ba Đình năm 2021.

 

Chi tiết xem tại đây:

1. Kế hoạch xet tuyển: xem tại đây.

2. Đơn xét tuyển: tải về

3. Sơ yếu lý lịch: tải về

content:

content:

Thư viện hình ảnh