Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 3 năm 2023

content:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

            Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

            Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

            UBND quận Ba Đình Thông báo lịch Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình – Tầng 1 Tòa nhà số 25 phố Liễu Giai, tháng 3/2023 cụ thể như sau:

TUẦN

LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

Tuần 1

HĐND quận phân công một trong các ông, bà có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Công Thành- Chủ tịch HĐND quận;

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Phó chủ tịch HĐND quận.

HĐND quận

Ngày 02/3/2023

(thứ Năm)

Sáng từ 8h30 đến 11h00

Tuần 2

UBND quận phân công một trong các ông, bà có tên dưới đây:

- Ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận;

- Ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận;

- Bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận;

- Ông Cồ Như Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình

Ngày 9/3/2023

(thứ Năm)

Sáng từ 8h30 đến 11h30

Chiều từ 14h đến 16h30

Tuần 3

- Ông Nguyễn Chí Lực  – Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Thành ủy

Đại biểu HĐND Thành phố

Ngày 14/3/2023

(thứ Ba)

Sáng từ 8h30 đến 11h00

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phân công một trong các ông có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Phú Quốc- Chủ nhiệm UBKT Quận ủy;

- Ông Trần Duy Hưng- Phó Chủ nhiệm TT UBKT Quận ủy.

Chủ nhiệm UBKT

Ngày 16/3/2023

(thứ Năm)

Sáng từ 8h30 đến 11h30

Tuần 4

UBND quận phân công một trong các ông, bà có tên dưới đây:

- Ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận;

- Ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận;

- Bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận.

- Ông Cồ Như Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình

Ngày 23/3/2023

(thứ Năm)

Sáng từ 8h30 đến 11h30

Chiều từ 14h đến 16h30

 

Chi tiết Lịch: Xem tại đây

 
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1718
Số lượt truy cập: 4278371