Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 5/2023

content:

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, UBND quận Ba Đình thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 5/2023.

Chi tiết Lich tiếp công dân: xem file đính kèm tại đây
 
 
 
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1658
Số lượt truy cập: 4278086