Thông báo: Nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2022

content:

Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 27/6/2022 của UBND quận về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022; Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND quận về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022; Quyết định số 04/QĐ-HĐTD ngày 05/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng về việc thành lập Tổ xây dựng nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022 thông báo nội dung tài liệu ôn tập Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện đối với hình thức xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022.

Chi tiết tài liệu hướng dẫn cụ thể như sau:

- Quyết định số 2935/QĐ-HĐTD (xem tại đây)

- Giáo viên Mầm non (Phụ lục số 01 kèm theo).

- Giáo viên Tiểu học (Phụ lục số 02 kèm theo).

- Giáo viên Trung học cơ sở (Phụ lục số 03 kèm theo).

- Nhân viên thư viện (Phụ lục số 04 kèm theo).

- Nhân viên thiết bị (Phụ lục số 05 kèm theo).

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 369
Số lượt truy cập: 1586346