Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND quận Ba Đình

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình có Văn bản số 294/TB-VP về việc: Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND quận Ba Đình: Từ ngày 24/7/2021 đến hết ngày 07/8/2021. Các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ thông qua hình thức trực tuyến như sau:
content:

 

1. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh: Các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ Website: Đăng ký kinh doanh.

2. Các Lĩnh vực khác Các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ Website: dichvucong.hanoi.gov.vn.

3. Các Thủ tục hành chính cấp thiết (Ví dụ như: Đăng ký khai tử, Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid 19) được thực hiện bình thường tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

(Kèm theo thông tin liên hệ của cán bộ Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC các lĩnh vực).

Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình trân trọng thông báo đến cá nhân, tổ chức biết để phối hợp thực hiện./.

Chi tiết Thông báo số 294/TB-VP: xem tại đây

Phòng Văn hóa Và Thông tin

content:

content:

Thư viện hình ảnh