Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện

Thực hiện Nghị quyết số 55/NĐ-CP ngày 2/6/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện, Bộ Công thương đã ban hành Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3. Theo đó, Bộ Công thương sẽ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện cụ thể như sau:
content:

1. Đối tượng hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện

a) Giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BTC ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú thei quy định tại Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí, mua điện từ Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ điện

2. Mức giảm tiền điện

a) Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

b) Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

3. Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phụ vụ phòng, chống bệnh COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 16/NQ- CP ngày 08/2/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

4. Thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện theo quy định tại mục ( 1: Đối tượng hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện) là (07) tháng. Kể từ kỳ hoá đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến kỳ hoá đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

5. Sau thời gian giảm giá điện, giảm tiền điện, giá điện sẽ được thu theo quy định tại Quyết định 648/QĐ-BTC hoặc tại quy định khác thay thế.

Chi tiết xem tại đây /documents/1062718/0/3163+BCT-DTDL+%282%29.pdf/86ea676c-40e1-a4de-1c8e-63dcdf75325f?t=1622799362424

Phòng Văn hóa & Thông tin

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 574
Số lượt truy cập: 502105