BẢO HIỂM Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Ngày đăng 16/08/2019 | 08:31 AM  | View count: 1421
Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn là bệnh viện hạng I của Thủ đô với 7 chuyên khoa đầu ngành, trên 800 giường bệnh và trên 1.000 CBCNVC. Hiện nay,...

Hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân

Ngày đăng 08/08/2019 | 08:18 AM  | View count: 1244
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về „Cải cách chính sách bảo hiểm...

Quận Ba Đình thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế

Ngày đăng 02/07/2019 | 03:03 PM  | View count: 1491
Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) là đầu tư cho phát triển con người, trong những năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập...

Kết quả tham gia bảo hiểm y tế học đường quận Ba Đình năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 10/10/2018 | 09:26 AM  | View count: 2671
DANH SÁCH THAM GIA BHYT HỌC SINH, SINH VIÊN   STT TÊN TRƯỜNG Kết quả thực hiện năm học 2017 - ...