Cẩm nang chuyển đổi số

content:

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Cổng Thông tin điện tử quận Ba Đình trân trọng giới thiệu đến quý độc giả Cẩm nang Chuyển đổi số được trích đăng từ nguồn: https://dx.mic.gov.vn.

Đọc bản pdf: xem tại đây

Đọc sách trực tuyến: xem tại đây