Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Kế hoạch Số 260/KH-UBND Kế hoạch: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in, xuất bản phẩm trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
29/09/2022
UBND Quận Ba Đình
2 Kế hoạch Số 258/KH-UBND Kế Hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng " Hà Nội - Điên Biên Phủ trên không" ( 18/12/1972 - 18/12/2022)
27/09/2022
UBND Quận Ba Đình
3 Kế hoạch Số 257/KH-UBND Kế hoạch: Kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
26/09/2022
UBND Quận Ba Đình Ke-hoach-kiem-tra-Dich-vu-luu-tru-Du-lich-2022-_lethikhanhbadinh-26-09-2022_16h43p05(26.09.2022_18h13p16)_signed_1664444143558.pdf
4 Kế hoạch Số 249/KH-UBND Kế Hoạch: Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2022 - 2025
21/09/2022
UBND Quận Ba Đình 2022.09.21.-UBND.-KH-ve-xay-dung-van-hoa-hoc-duong-giai-doan-2022-2025(21.09.2022_17h59p25)_signed_1664443853119.pdf
5 Kế hoạch Số 245/KH-UBND ngày 15/9/2022 Kế Hoạch: Nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị; cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2022 của thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình.
15/09/2022
UBND Quận Ba Đình Ke-hoach-Cai-thien-nang-cao-SIPAS-2022(15.09.2022_16h06p59)_signed_1663816553994.pdf
6 Kế hoạch Số 242/KH-UBND ngày 14/9/2022 Kế Hoạch: Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao quận Ba Đình Lần thứ X năm 2022
14/09/2022
UBND Quận Ba Đình kh-242-2022(14.09.2022_17h28p03)_signed_1663816196727.pdf
7 Kế hoạch Số 240/KH-UBND ngày 06/9/2022 Kế hoạch: Triển khai thực hiện Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Quận Ba Đình giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến 2030, tầm nhìn đến 2045.
06/09/2022
UBND Quận Ba Đình ke-hoach-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa_tanamchienbadinh-06-09-2022_16h58p32(07.09.2022_11h16p01)_signed_1663815982171.pdf
8 Công văn Số 5899/SXD-PTĐT Công Văn: Về việc đề xuất tham gia cỉa tạo, xây dựng lại một số nhà chung cư trên địa bàn quận Cầu Giấy, Ba Đình.
17/08/2022
UBND Thành phố Hà Nội 5899.signed_1661394265146.pdf
9 Kế hoạch Số 232/KH-UBND Kế hoạch: Tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em quận Ba Đình năm 2022
22/08/2022
UBND Quận Ba Đình KH-Trung-thu-2022-(22.08.2022_10h47p12)_signed_1661393952959.pdf
10 Kế hoạch Số 229/KH-UBND Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua " Người tốt, việc tốt" quận Ba Đình ( 1992 - 2022)
18/08/2022
UBND Quận Ba Đình KH 229 to-chuc-cac-hoat-dong-NTVT-tong-ket-2022_signed_tanamchien_badinh_20-08-2022-17-22-49(22.08.2022_08h34p19)_signed_1661393669930.pdf
11 Kế hoạch Số 228/KH-UBND Kế hoạch: Thực hiện nghị quyết số 30/NQ- CP ngày 22/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý, nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,đạo đức, lối sống, biểu hiện " tự diễn biến ", tự chuyển hóa"
18/08/2022
UBND Quận Ba Đình Ke-hoach-thuc-hien-Nghi-quyet-30-NQ-CP-ve-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa_nguyenmanhcuongbadinh-17-08-2022_15h34p19(18.08.2022_17h59p38)_signed_1661339890615.pdf
12 Kế hoạch Số 226/KH-UBND Kế hoạch: Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
08/08/2022
UBND Quận Ba Đình KH-thuc-hien-Chuong-trinh-binh-on-thi-truong-thi-truong-cac-mat-hang-thiet-yeu-nam-2022_conhudungbadinh-08-08-2022_15h23p25(09.08.2022_11h25p04)_signed_1660300435999.pdf
13 06/TB-HĐTD Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình năm 2022
11/08/2022
TB-06-2022-HĐTD_1660118038966_1660199556156.pdf
14 Kế hoạch Số 28/KH-UBND Kế Hoach: Thực hiện "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học" năm học 2022 -2023
01/08/2022
UBND Quận Ba Đình 2022.07.30.-PGD.-KH-thuc-hien-van-hoa-ung-xu-cua-nganh-2022-2023(01.08.2022_14h54p59)_signed_1660123606279.pdf
15 Kế hoạch Số 217/KH-UBND ngày 26/7/2022 Kế Hoạch: Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
26/07/2022
UBND Quận Ba Đình Ke-hoach-Cung-Cau-2022-(26.07.2022_17h33p39)_signed_1659428192127.pdf
16 Kế hoạch Số 215/KH-UBND ngày 21/7/2022 Kế Hoạch: Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
21/07/2022
UBND Quận Ba Đình KH-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-18.7.-2022F-831(21.07.2022_17h55p03)_signed_1659427955229.pdf
17 Kế hoạch Số 214/KH-UBND ngày 19/7/2022 Kế Hoạch: Thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn quận Ba Đình
19/07/2022
UBND Quận Ba Đình KH-chuong-trinh-suc-khoe-VN-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-quan-06.7.22-(19.07.2022_17h34p31)_signed_1659427685591.pdf
18 Kế hoạch Số 207/KH-UBND Kế Hoạch: Tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa - nghệ thuật Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ ( 27/7/1947 -27/7/2022) trên địa bàn quận Ba Đình
08/07/2022
UBND Quận Ba Đình 7.7_lethikhanhbadinh-08-07-2022_11h30p25(09.07.2022_09h54p32)_signed_1657620962822.pdf
19 Kế hoạch Số: 204/KH-UBND Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2022
04/07/2022
UBND Quận Ba Đình kh-204-2022(04.07.2022_18h07p25)_signed_1657620665290.pdf
20 Kế hoạch Số 204/KH-UBND Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2022
04/07/2022
UBND Quận Ba Đình kh-204-2022(04.07.2022_18h07p25)_signed_1656996499940.pdf
content:

content: