Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 Quyết định 1965/QĐ-UBND Phê duyệt 09 quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
02/07/2024
UBND Quận Ba Đình Quyết-định-phê-duyệt-09-quy-trình-nội-bộ- 28-6_1720093753759.pdf
2 Kế hoạch Kế hoạch số 186/KH-UBND V/v Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo Hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng quản lý nhà nước thuộc UBND quận năm 2024
15/05/2024
UBND Quận Ba Đình 14-5-2024 Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2024_1718013083923.pdf
3 Kế hoạch Kế hoạch số 192/KH-UBND V/v Triển khai giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hành tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Ba Đình.
20/05/2024
UBND Quận Ba Đình kh-192-2024_1718012684755.pdf
4 Kế hoạch Kế hoạch số 195/KH-UBND V/v Triển khai Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 05/4/2024 của Thành uỷ Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Ba Đình
28/05/2024
UBND Quận Ba Đình kh-195-2024_1718011783507.pdf
5 Kế hoạch Kế hoạch số 199/KH-UBND V/v Triển khai Chỉ số đánh giá kết quả công tác Cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn năm 2024
30/05/2024
UBND Quận Ba Đình Ke hoach danh gia Chi so CCHC cap phong 2024_1718011630449.pdf
6 Kế hoạch 205/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn quận Ba Đình năm 2024
05/06/2024
UBND Quận Ba Đình Ke hoach To chuc Cuoc thi Tim kiem y tuong, sang kien CCHC_1717568574780.pdf
7 Kế hoạch 122/KH-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư
22/04/2024
UBND Thành phố Hà Nội KH-122_2024_1715592979179.pdf
8 Kế hoạch 166/KH-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2024
25/04/2024
UBND Quận Ba Đình 24.4_KH_CS_BHXH_ BHYT 2024_1715592832844.pdf
9 Quyết định Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND Quyết định về việc phân cấp việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội
09/03/2024
UBND Thành phố Hà Nội QĐ thay the QD 01 phan cap cap GP KĐV karaoke (07.02.2024) (1)_1711618111852.pdf
10 Quyết định Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội
13/03/2024
UBND Quận Ba Đình QĐ 24- BH quảng cáo ngoài trời_1711617951288.pdf
11 Kế hoạch 136/KH-UBND Kế hoạch triển khai tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND quận về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của quận Ba Đình
25/03/2024
UBND Quận Ba Đình Kế-hoạch-lấy-phiếu-cử-tri-BĐ ngày 23-3-24_1711413670535.pdf
12 Kế hoạch Số 126/KH-UBND Đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị và đăng ký nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ năm 2024
18/03/2024
UBND Quận Ba Đình KH126_1710989075673.pdf
13 Kế hoạch Số 125/KH-UBND Công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quận Ba Đình năm 2024
14/03/2024
UBND Quận Ba Đình KH125_1710988999428.pdf
14 Kế hoạch Số 123/KH-UBND Thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cho học sinh trong tình hình mới trên địa bàn quận Ba Đình
14/03/2024
UBND Quận Ba Đình KH123_1710988894425.pdf
15 Kế hoạch Số 122/KH-UBND Triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024
13/03/2024
UBND Quận Ba Đình KH122_1710988806974.pdf
16 Kế hoạch Số 120/KH-UBND Phục vụ Đoàn kiểm tra Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra năm 2023 đối với UBND quận Ba Đình
13/03/2024
UBND Quận Ba Đình KH120_1710988671633.pdf
17 Kế hoạch Số 19/KH-UBND Phát triển dịch vụ logistic trên địa bàn quận Ba Đình năm 2024
10/01/2024
UBND Quận Ba Đình KH19 2024_1704963634605.pdf
18 Kế hoạch Số 18/KH-UBND Vận động toàn dân thu hồi; tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID; chuyển đổi trạng thái trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần tạo lập môi trường ổn định, an toàn trên địa bàn quận Ba Đình
09/01/2024
UBND Quận Ba Đình KH18 2024_1704963564974.pdf
19 Kế hoạch Số 17/KH-UBND Thực hiện Đề án phòng, chống Sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn quận Ba Đình năm 2024
09/01/2024
UBND Quận Ba Đình KH17 2024_1704963352794.pdf
20 Kế hoạch Số 12/KH-UBND Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024
08/01/2024
UBND Quận Ba Đình KH12 2024_1704963293428.pdf
content:

content: